search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets regelsamling i ny upplaga

Advokatsamfundet har givit ut en ny upplaga av sin regelsamling Regler för advokatverksamhet. Den nya upplagan har blåa pärmar.

Andra upplagan av regelsamlingen innehåller de ändringar och tillägg i de vägledande reglerna och kommentaren som samfundets styrelse har fastställt sedan den första upplagan av boken, med röda pärmar, gavs ut vid årsskiftet 2008/2009. Den innehåller också reviderade versioner av Advokatsamfundets stadgar och bokföringsreglemente.

Utdragen ur rättegångsbalken och andra lagregler om advokater har uppdaterats så att de återger gällande författningslydelser den 1 juli 2011.

Ordningsföljden på avsnitten i boken har ändrats för att göra det lättare att snabbt hitta vägledning i advokatetiska frågor. Den nya utgåvan inleds med de vägledande reglerna om god advokatsed, där man finner de viktigaste riktlinjerna för advokatetik.

Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn har varit huvudredaktör för den nya upplagan av regelsamlingen. Han konstaterar att behovet av en reviderad regelbok visar på att det regelverk som styr advokatverksamheten är under ständig förändring.

– Det är viktigt att advokater och biträdande jurister har reglerna samlade på ett och samma ställe, säger Johan Sangborn.

Regler för advokatverksamhet skickas till alla advokater och biträdande jurister. Den kan också beställas från Advokatsamfundets kansli eller hämtas i PDF-format på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons