search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

TJ – ett beteendevetenskapligt perspektiv på juridiken

Ny bok om terapeutisk juridik av Christian Diesen

Terapeutisk juridik (Therapeutic jurisprudence, TJ) är en rättsideologi som förenar juridik och samhällsvetenskap. Med kunskap om forskningsrön och teorier från det beteendevetenskapliga området kan jurister bli mer medvetna om andra värden som är viktiga att ta hänsyn till utöver juridiken, exempelvis hur den enskilde kan påverkas socialt och psykiskt av en rättslig konflikt. Tanken är att TJ ska användas som komplement till traditionella metoder i alla skeden av juristarbetet men särskilt fokuserar man på hur lagar och rättstillämpning påverkar livet för människor.

Christian Diesens bok Terapeutisk juridik, Liber, är den första övergripande översikten i ämnet som ges ut i Sverige. Rörelsen som grundades i slutet av 1980-talet har sitt ursprung i USA där den fått stor utbredning och anslutning.

Annons
Annons