search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Större frihet åt studenterna i Stockholm

Efter 17 år stöps nu juristprogrammet i Stockholm om. Målet är mer valfrihet och nya undervisningsformer.

Efter långa diskussioner och mycket arbete beslutade Juridiska fakultetsnämnden den 31 maj att reformera juristprogrammet.

– Det viktigaste vi gör nu är att studenterna får ökat inflytande att själva utforma sin utbildning, berättar dekanus Said Mahmoudi.

I det nya programmet, som startar höstterminen 2012, ska studenterna själva kunna välja 45 högskolepoäng (30 veckor) jämfört med 30 högskolepoäng (20 veckor) i form av specialkurser. För att få plats med den ökade valfriheten skär man ner något bland annat på de obligatoriska kurserna i straffrätt och processrätt, men Said Mahmoudi understryker att studenterna fortfarande kommer att läsa lika mycket av dessa ämnen som studenterna i Uppsala och Lund. I omstöpningen av juristprogrammet ska det också ges ökat utrymme för förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, områden som fått allt större betydelse inom juridiken.

En annan viktig princip för det reformerade programmet är en ökad progression i utbildningen.

– Som det är i dag upprepas saker och ting gång på gång under utbildningen. Det ska finnas en naturlig ordning som man följer och slippa upprepningar, förklarar Said Mahmoudi.

För att undvika upprepningar planerar fakulteten att införa en särskild samordnare för hela utbildningen. Dessutom ska de internationella aspekterna tas upp på alla kurser, liksom ekonomiska och miljömässiga aspekter på juridiken.

Tanken är också att den juridiska metoden ska följa från börja till slutet av utbildningen i det nya programmet.

– Studenten ska inte bara lära sig fakta utan även hur man analyserar juridiken, oavsett vad de vill arbeta med sedan, säger Mahmoudi.

I samband med förändringarna av programmet kommer studenterna också att erbjudas mer undervisning (se artikel på sidan 36).