search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sociala medier skapar nya juridiska frågor

Användningen av Internet och sociala medier som Facebook och Twitter växer hela tiden i världen. För advokater blir det nödvändigt att hänga med i utvecklingen och kunna tekniken bakom för att kunna ge riktiga råd, anser advokat Caroline Olstedt Carlström.

Advokatbyrån DLA Nordic vill möta efterfrågan på juridisk rådgivning på området, och har därför valt att samla sju personer med olika specialiteter till en grupp för internet och sociala medier, som Caroline Olstedt Carlström ansvarar för.

– Vi får in väldigt många frågor kring internet och sociala medier, och intresset ökar explosionsartat, konstaterar hon.

I USA är social media law redan ett etablerat begrepp. Men samtidigt som intresset ökar kommer juridiken fortfarande ofta i skuggan av teknikens enorma möjligheter och starkt affärsdriven verksamhet, anser Caroline Olstedt Carlström. Resultatet kan bli att en kampanj som man redan satsat väldigt mycket pengar på måste stoppas i sista stund, eftersom man glömt att stämma av med juristerna.

Den nya gruppen vid DLA Nordic har sju medlemmar och spänner över flera rättsområden. Många av frågorna rör marknadsrätt. Den som söker upp till exempel de största hamburgerkedjorna på Facebook eller Twitter förstår lätt varför – de sociala medierna är i dag en viktig kanal för företagens marknadsföring. Caroline Olstedt Carlström är själv specialiserad på integritetsfrågor. Och personuppgiftsfrågorna utgör en betydande del av den nya gruppens arbete. Det kan handla om hur man får samla in, lagra och överlåta personuppgifter.

I gruppen finns också experter på arbetsrätt.

– Vi märker att HR-ansvariga börjar vakna här och undrar var gränsen egentligen går. Vad kan de göra när anställda är för mycket ute på Facebook på arbetstid och kanske lägger ut närgångna kommentarer om sin arbetsplats, exemplifierar Caroline Olstedt Carlström.

Men också den omvända frågeställningen kan dyka upp, berättar Olstedt Carlström. Kan ett företag till exempel begära att anställda ska vara aktiva på Facebook och där driva företagets frågor?

Gruppen för internet och sociala medier arbetar också med juridiken kring de nya så kallade molntjänsterna. Molntjänster betyder att företag och enskilda

i stället för egna nätverk, program och servrar använder externa IT-resurser som man når via internet. Det kan exempelvis handla om kundregister och bokföring, som inte längre behöver lagras i egna datorer och servrar. Molnet är praktiskt för många. Men det innebär också nya juridiska frågor.

– Man vet inte riktigt var personuppgifterna hamnar. Fågan är till exempel om banker och kreditmarknadsbolag, som lyder under banksekretessen, alls kan använda dessa tjänster, säger Caroline Olstedt Carlström.

Hur aktiv är då Caroline Olstedt Carlström själv i de sociala medierna?

– Jag finns på Facebook, Twitter och LinkedIn och skriver litegrann, men jag läser mer än jag bidrar. Som specialist på personlig integritet vet jag ganska väl vad som kan hända och vart det kan ta vägen. Jag är nog en ganska försiktig general, konstaterar Caroline Olstedt Carlström.

Annons
Annons