search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Världen

Svenskt initiativ för rättssäkrare terroristaktioner
Sverige och tio andra länder vill skapa mer rättssäkra procedurer när FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommitté beslutar om den så kallade terroristlistan. Enligt förslaget, som presenterades vid ett FN-möte i början av maj, ska FN:s ombudsperson få en viktig roll när en person eller organisation förs upp på listan eller stryks från den. Ombudspersonen ska ge den listade information om vad som ligger bakom listningen, och även kunna föra dennes talan.

Stärkta rättigheter för brottsoffer föreslås
Alla EU-länder ska bli skyldiga att utbilda polis och åklagare i vilka rättigheter alla brottsoffer har, utsatta människor ska informeras om sina rättigheter, brottsoffer ska få stöd inför och under en eventuell rättegång och särskilda utsatta brottsoffer ska ha rätt till extra skydd om de behöver det. Det föreslår EU-kommissionen, som i maj presenterade två förslag för att stärka brottsoffers rättigheter i unionen. Utöver de mänskliga aspekterna kan satsningen på brottsoffer också medföra ekonomiska besparingar, påpekar kommissionen.

Notarieyrket öppet för alla EU-medborgare
EU-länderna får inte stänga andra medlemsstaters medborgare ute från notarieyrket. Det slår EU-domstolen fast i domar från den 24 maj. EU-kommissionen hade väckt talan mot Belgien, Frankrike, Luxemburg, Österrike, Tyskland, Grekland och Portugal, för att de medlemsstaterna har förbehållit notarieyrket för sina egna medborgare. Enligt kommissionen innebär det diskriminering på grund av nationalitet, vilket är förbjudet enligt EG-fördraget.

Notarier spelar en viktig roll i flera europeiska rättssystem, där de framför allt har funktionen att intyga att juridiska dokument uppfyller legala formkrav och att avtalsparter har rättskapacitet.

Annons
Annons
Annons