search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Många studenter lockas av advokatbanan

Alexandra Kirgios, 23 år, är vice ordförande i styrelsen för Juridiska föreningen vid Stockholms universitet. Hon är mycket nöjd med juristprogrammet i Stockholm.

Personligen tycker jag att det är ett mycket bra ställe att läsa på. Det är en stabil utbildning och lärarna är välrenommerade, säger Alexandra.

Hon uppskattar även att det finns bra kontakter med arbetsmarknaden, med återkommande företagsevenemang och liknande. Hon tillägger dock att det är mycket upp till studenterna själva att bidra till att skapa kontakter med de blivande arbetsgivarna.

Stämningen på juristprogrammet präglas av att det råder en hög betygstress, där många strävar efter de högsta betygen. Denna stress tycker hon dock till viss del vägs upp av att det bland hennes närmaste studentkamrater råder ett mycket bra samarbete och att man verkligen hjälper varandra.

Studieformen vid juristprogrammet kännetecknas av traditionella storföreläsningar med olika seminarier, och endast i undantagsfall rör det sig om problembaserad undervisningsteknik.

En styrka, som Alexandra ser det, med att läsa i Stockholm är att det är möjligt att få anställning redan under studietiden med juridiskt arbete, till exempel på en advokatbyrå eller myndighet. Den största nackdelen med att läsa i Stockholm är den svåra bostadssituationen.

Bland studenterna råder det en uppfattning att det går att få ett juridiskt arbete efter examen, men vill man ha ett verkligt attraktivt arbete fordras det toppbetyg. Många studenter är intresserade av advokatbanan. Inte minst för att man redan under studieåren har kommit i kontakt med flera advokatbyråer. Det råder en utbredd uppfattning att det är ett bra men stundtals krävande arbete.

Annons
Annons