search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Att processa i tvistemål
Författare: Staffan Michelson, Åke Lundeberg
Förlag: Jure

En vägledning i den praktiska hanteringen av en tvistemålsprocess. Hur förbereder man sig, bygger upp och slutför en process? Med konkreta förklaringar och många exempel presenterar författarna arbetstekniken och formerna för rättegångens uppbyggnad och förlopp, alltifrån det förberedande skedet till huvudförhandlingen. I ett särskilt avsnitt presenteras metoderna för själva rollspelet – förhandlingsteknik, retorik, självbehärskning och principerna för förhörsplanering.

Titel: Bevisrätt B: bevisbörda och beviskrav (Praktisk process VII)
Författare: Robert Nordh
Förlag: Iustus

Detta är den andra delen av tre om bevisrätt. Ämnet är bevisbörda och beviskrav i brottmål och tvistemål. I brottmål diskuteras bl.a. innebörden av åklagarens bevisbörda. I tvistemål redogörs för bevisskyldigheten utifrån olika tvistesituationer. Första delen (Bevisrätt A) gavs ut 2009 och tar upp allmänna bevisfrågor. Boken är den sjunde delen i serien Praktisk process som går igenom centrala områden inom processrätten.

Annons
Annons