search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Juristexamen vid sex lärosäten

Göteborgs universitet
Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 249
Antal examina på juristprogrammet 2010: 140
Genomströmning:* 56%
Utbildningen bedrivs vid Handelshögskolan, som utgör en egen fakultet inom universitetet.

Lunds universitet
Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 313
Antal examina på juristprogrammet 2010: 140
Genomströmning:* 55%
Utbildningen ges vid egen fakultet.

Stockholms universitet
Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 638
Antal examina på juristprogrammet 2010: 328
Genomströmning:* 38%
Utbildningen ges vid egen fakultet.

Umeå universitet
Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 115
Antal examina på juristprogrammet 2010: 56
Genomströmning:* 65%
Utbildningen ges vid en egen institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Uppsala universitet
Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 558
Antal examina på juristprogrammet 2010: 267
Genomströmning:* 58%
Utbildningen ges vid egen fakultet.

Örebro universitet
Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 134
Antal examina på juristprogrammet 2010: 36
Utbildningen ges vid Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, inom Fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

* Genomströmning är ett mått på hur många som tagit ut sin examen efter ett visst antal år. Siffrorna avser åren 2000 till 2006 och är hämtade från Högskoleverkets rapport om juristutbildningarna från 2007. Utbildningen i Örebro startade år 2005 och finns därför inte med i statistiken.

Annons
Annons