search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Det är en unik erfarenhet om man vill förstå hur EU fungerar”

Advokat Jan E. Frydman går till ett nytt toppjobb i EU-kommissionen. Han är sedan 1 maj chef för alla internationella avtalsförhandlingar som rör handel med industriprodukter vid generaldirektoratet för näringsliv och industri.

Hur fick du detta uppdrag?
– Jag hade börjat på EU-kommissionen som juridisk rådgivare till generaldirektören för näringslivs- och industrifrågor. Innan jag blev advokat och arbetade på Mannheimer Swartling hade jag studerat till civilekonom i USA och arbetat inom amerikanskt näringsliv. På grund av min amerikanska bakgrund blev jag efter ett tag ombedd att för EU:s räkning bygga upp ett samarbete på det juridiska/regleringsområdet för industriprodukter med USA:s och Kanadas regeringar. Det var ett riktigt pionjärarbete!

– Jag blev sedan vice chef för internationella relationer på EU:s generaldirektorat för näringsliv och industri. Mitt nya uppdrag fick jag i konkurrens med andra sökanden inom Kommissionen.

Hur hamnar en svensk advokat i EU-kommissionen?
– Jag trivdes visserligen bra som advokat på Mannheimer Swartling, men lockades av att få uppleva EU:s institutioner inifrån. EU är ju en internationell organisation av största vikt, inte minst för Sverige, och att förstå denna tyckte jag var både spännande och angeläget. Det var dock inte alldeles enkelt att komma hit, då jag tillsammans med flera tusen personer fick genomgå två dagars uttagningsprov.

Vilken nytta hade du av din advokatbakgrund?
– Den var nog en förutsättning för att klara av jobbet. Dels förstås för den juridiska kunskapen och erfarenheten att analysera problem utifrån en juridisk utgångspunkt för att identifiera vad som är juridiskt relevant, dels för vanan den gett mig att snabbt sätta mig in i olika problem och frågeställningar och drivet att hitta en lösning. Känslan att företräda någon och inte bara analysera utvecklades också som advokat. Jag har stor nytta av min bakgrund, inte minst när jag förbereder och sedan genomför förhandlingar med olika regeringsrepresentanter.

Kan du rekommendera andra advokater att arbeta inom EU?
– Ja, det är en unik erfarenhet om man vill förstå hur EU fungerar, samtidigt får man uppleva mycket i en väldigt speciell miljö. Det finns många olika funktioner och arbetsområden inom unionens institutioner, så det gäller förstås att välja ett område som man är intresserad av i sin advokatgärning eller vill fördjupa eller utveckla. Mig veterligt har det bara funnits en annan svensk advokat i Kommissionen. Men det finns så vitt jag vet några advokater från andra medlemsstater.

Vad ger EU-uppdraget dig för erfarenhet som du kan använda i din advokatgärning?
– Jag lär mig mycket om hur EU fungerar inifrån, hur lagar och regler kommer till, hur de tolkas och hur man ser till att de efterlevs. I detta sammanhang kan inte nog betonas samspelet mellan juridik och politik, ett förhållande som man ser mera sällan som advokat men som man lever med dagligen här.

– Jag har också lärt mig mycket om EU:s handelspolitik, hur man fastställer förhandlingspositioner och hanterar komplexa förhandlingar på regeringsnivå. Tiden inom Kommissionen har också gett mig ett mycket stort internationellt nätverk inom såväl näringsliv som på regeringsnivå i många länder.

Kommer du att återgå till advokatverksamheten?
– Jag får inte bedriva advokatverksamhet under tiden jag är verksam vid EU-kommissionen, så jag är ”tjänstledig” men tänker återgå till advokatverksamheten rätt snart. Jag uppskattade alltid rollen som advokat och inser efter ett tag i en annan roll att jag saknar den.

Annons
Annons
Annons