search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Åklagare med ansvar för säkerhetsmålen

Sverige är inte så lugnt som många tror. Det hävdade chefsåklagare Tomas Lindstrand, chef för säkerhetskammaren, vid Advokat i framtidens lunchmöte.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand är chef för åklagarkammaren för säkerhetsmål. Han menar att Sverige inte är så lugnt som många tror:

– Nämn något annat land i Europa där statsministern och utrikesministern har blivit mördade i modern tid! sade han när han talade vid Advokat i framtidens lunchmöte den 27 april.

Tomas Lindstrand påminde om ett antal genomförda och planerade terrordåd i Sverige under 1970-talet, till exempel ockupationen av västtyska ambassaden, den planerade kidnappningen av statsrådet Anna-Greta Leijon och mordet på jugoslaviske ambassadören i Stockholm. Lindstrand konstaterade:

– Det är märkligt hur mycket ett litet snällt land kan råka ut för.

I terroristbekämpningen samarbetar länder som annars inte skulle samarbeta, noterade Tomas Lindstrand. Han betonade att Sverige är bundet av internationella åtaganden att ingripa mot terroristbrott för att säkerställa att inget land blir en trygg hamn för terrorister. Ett antal åtal har väckts enligt den nya svenska terroristlagstiftningen från 2003.

I det internationella samarbetet har Tomas Lindstrand märkt en speciell sak med Sverige: Åklagaren följer med målen hela vägen från underrättelseinhämtning till lagakraftvunnen dom. Det visade sig konkret vid de planerade terroristdåden mot Jyllands-Posten julen 2010, där tre terrorister reste från Sverige till Danmark. Tomas Lindstrand följde som åklagare ärendet från början till slut, medan ärendet på den danska sidan lämnades vidare till nya åklagare när det vandrade mellan olika myndigheter under utredningens gång. I Danmark driver olika åklagare underrättelseinhämtning, häktningsförhandling, förundersökning och åtal.

”Underrättelsevärlden” är ganska stor i Sverige, berättade Tomas Lindstrand. Om man jämför med andra länders underrättelsetjänster, har Sverige många anställda inom de olika underrättelseorganen. Lindstrand tror att det hänger samman med Sveriges traditionella neutralitetspolitik – landet har inte kunnat repliera på andra länders underrättelser. Säpo har 1 050 anställda, Försvarets radioanstalt har 650. Den militära underrättelsetjänsten uppger inte hur många anställda den har.

Tomas Lindstrand berättade om sin karriär, från början som åklagaraspirant 1975 fram till dagens verksamhet vid säkerhetskammaren. Redan under tingstjänstgöringen i Stockholms tingsrätt kom han i kontakt med brotten mot rikets säkerhet – han satt på tingsrättens avdelning 13, som handlade ”spionmålen”. Medan Lindstrand var notarie hölls bland annat IB-rättegången om spioneri mot journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt med flera.

– Det var rätt spännande att hålla på med, men jag hade inga direkta tankar på att bli åklagare, sade Tomas Lindstrand. Han sökte ändå och blev antagen som åklagaraspirant. Senare hade Lindstrand olika chefsbefattningar inom åklagarväsendet. Så småningom kom han till internationella åklagarkammaren i Stockholm, med ansvar för mål som rörde den grova organiserade brottsligheten – och även mål inom Säpos område.

Säpo-målen kom att ta över alltmer. Tomas Lindstrand hade föreslagit att en särskild åklagarkammare skulle bildas för de mål som motsvarade Säpos verksamhet. När riksåklagaren Klas Bergenstrand frågade om Lindstrand ville bli chef för en sådan kammare, tackade han ja. Den nya säkerhetskammaren tillkom 2006.

Från att ha varit chef för Sveriges största åklagarkammare arbetar han nu med bara två åklagare under sig. Och nu kan han ägna sig åt operativ verksamhet till 98–99 procent. Alla mål och ärenden som handläggs vid Säpo hamnar hos de tre åklagarna på kammaren.

I framtiden hoppas Tomas Lindstrand att tendensen bryts att åklagare gör alltmer annat än åklagarjobb. Han tror att dagens utveckling är farlig för medborgarnas säkerhet, och farlig för åklagarna, som blir stressade av allt de ska göra vid sidan om. Det tar bort tid och fokus från det de egentligen är anställda för.

Annons
Annons