search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets nya webbplats

Advokatsamfundets nya webbplats har nu lanserats. Med den blir samfundets startsida och Advokatnätet radikalt mer användarvänliga. Dessutom tar Advokatsamfundet steget in i de sociala medierna.

Ett tydligt målgruppstänkade, större öppenhet och ökad användarvänlighet har varit ledorden för webbprojektet som pågått sedan hösten 2010.

Advokatsamfundets startsida får nu ett helt nytt utseende. Den nya startsidan har utformats för att de mest besökta delarna av webbplatsen ska bli så enkla att nå som möjligt, till exempel: ”Behöver du advokat”, remissvar och ett kalendarium med aktuella och planerade arrangemang.

I arbetet har vi utgått från de fyra nyckelgrupper som använder webbplatsen:

  1. Advokater och biträdande jurister
  2. Allmänheten
  3. Rättsväsendets aktörer (domare, åklagare, kriminalvården etc.)
  4. Medier

I det nya Advokatnätet har all information som rör advokatyrket samlats. På Advokatnätet har delar som är särskilt mycket använda gjorts lättare att finna, till exempel Ändra matrikeluppgifter, de senaste cirkulären och webbbutiken. Advokatnätet riktar sig tydligt till advokater och biträdande jurister. För att öka användarvänligheten är nästan all information här tillgänglig utan inloggning, till skillnad från tidigare. Endast uppgifter som måste skyddas, som till exempel handlingar till fullmäktige och information om ramavtal, kräver inloggning.

Med lanseringen av den nya webbplatsen blir Advokatsamfundet synligt i olika sociala medier. Advokatsamfundet och tidskriften Advokaten finns nu på Facebook. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs tankar går nu att följa på bloggen Generalsekreterarens blogg. Det går även att läsa hennes inlägg på Twitter.

I webbprojektet har även utseendet på Juridiska biblioteket och Hilda gjorts om för att öka användarvänligheten.

Senast Advokatsamfundets webbplats gjordes om var hösten 2006.

Du hittar som förut Advokatsamfundets webbplats på adressen www.advokatsamfundet.se. Advokatnätet når du via denna adress, eller direkt på www.advokatnatet.se.

Annons
Annons
Annons