search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets journalistpris till Kaliber

Redaktionen för programmet Kaliber i Sveriges Radio P1 får Sveriges advokatsamfunds journalistpris för 2011.

– Priset är en påminnelse om att vi faktiskt behandlar viktiga rättssäkerhetsfrågor. Det är inte alltid vi reflekterar över det, säger program­chefen David Gustafsson.

Kaliber är P1:s program för granskande journalistik. Och det är just granskningen och den goda researchen som priskommittén tagit fasta på när man utsett årets pristagare.

Priskommitténs motivering lyder: ”Programmet Kaliber har under en följd av år haft åtskilliga inslag som har rört rättsliga frågor med särskild inriktning på den enskildes rättigheter i förhållande till myndigheter, företag eller organisationer. Programmet utmärks av en gedigen research samt pregnanta och mångsidiga infallsvinklar vilka bidrar till det höga lyssnarvärdet. Ett genomgående drag för programmen är att den kritiska granskningen utförs på ett sakligt men samtidigt alltid engagerande sätt.”

Programchefen David Gustafsson vid Sveriges Radio i Göteborg, är glad och överraskad av priskommitténs beslut. Han ser det som ett kvitto på att publiken – i det här fallet Advokatsamfundet – ser och uppskattar Kaliberredaktionens arbete för att göra enskildas röster hörda. Många gånger är granskningen nödvändig för att visa fel som annars förblir oupptäckta, påpekar David Gustafsson.

– Enskilda personer kan råka illa ut, trots att vi har ett modernt rättssystem. I allt det som ska vara så genomtänkt och bra finns små fel och brister som ingen upptäcker om inte till exempel Kaliber granskar systemen, säger David Gustafsson.

Kalibers arbetssätt, med mycket egna undersökningar, ger också möjligheter att upptäcka och belysa systemfel, påpekar David Gustafsson. Ett exempel var när Kaliber i april 2010 visade hur systemet för beräkning av dagsböter ofta slår fel. I mars i år avslöjade Kaliber också stora brister i vården av kriminella ungdomar på statens ungdomshem.

I dag arbetar tre personer, en reporter, en researcher och en producent i Kalibers fasta redaktion, men man anlitar också frilansare och andra medarbetare inom Sveriges Radio. Hur hinner man med de egna granskningarna och undersökningarna?

– Det är en liten redaktion med ett tufft uppdrag, men de som jobbar här ser det som en möjlighet att få ägna sig åt granskande journalistik som det inte finns utrymme för i nyhetsjournalistiken, där det går så fort, säger David Gustafsson.

I sina granskningar har Kalibers redaktion mycket kontakt med olika typer av experter, bland annat advokater och jurister.

– Vi resonerar ofta om resultaten av våra undersökningar med advokater och andra jurister. Det är en viktig del i vår verktygslåda, förklarar David Gustafsson.

Prispengarna, 25 000 kronor, kommer enligt David Gustafsson att fördelas till nuvarande och tidigare Kalibermedarbetare. Huvuddelen går till den nuvarande redaktionen, och ska användas till fortbildning inom juridik.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset ges till en journalist som på ett sakligt, engagerat och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor.
I journalistpriskommittén ingår advokat Tomas Nilsson (ordförande), justitierådet Stefan Lindskog samt journalisten och tidigare journalistpristagaren Annika Ström Melin.

Annons
Annons