search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater från hela världen diskuterade arbetsrätt i Stockholm

lus Laboris, en internationell allians för advokater inom arbetsrätt med drygt 40 medlemsbyråer i lika många länder, firade 10-årsjubileum med att förlägga sin årliga kongress till Stockholm. Omkring 250 arbetsrättsadvokater och representanter för ett 40-tal klientföretag deltog.

Lika viktigt att lyssna som att tala

Att lyssna intensivt och verkligen försöka förstå motparten är det bästa sättet att lyckas i en förhandling. Det anser den brittiske säkerhetsexperten Duncan Jarrett som fått gisslan frisläppt i Tjetjenien, Afghanistan, Somalia och flera andra länder de senaste 20 åren.

– Det är lika viktigt att lyssna som att prata i en gisslansituation. Dessutom får man inte ha bråttom, säger Duncan Jarrett till tidskriften Advokaten.

Jarrett höll en föreläsning på kongressen där han delade med sig av erfarenheterna från krigs- och konfliktområden runt om i världen och hur metoderna där kan användas i andra sammanhang som exempelvis vid arbetsrättsliga tvister.

– Sådana konflikter kan givetvis vara ytterst viktiga för människor, även om de inte är på liv och död. En annan skillnad mellan snabbt uppkomna kriser och rättsliga processer är att i de senare kommer alla väl pålästa och förberedda och de är bättre förhandlare, säger Duncan Jarrett, tidigare Senior Detective vid New Scotland Yard. Jarrett har en omfattande erfarenhet som gisslanförhandlare. De senaste åren har han medlat i olika kommersiella tvister.

För att lyckas i förhandlingar med våldsverkare och terrorister, måste man använda sig av något som kan liknas vid en trappa, där det handlar om att ta sig upp ett steg i sänder, genom att använda olika tekniker för psykologiskt inflytande.

– Man bygger upp en kontakt och ett förtroende, visar empati och förståelse för att kunna ta nästa steg. Det blir ofta ett steg framåt och två bakåt. När du visat att du lyssnar och förstår kan du börja påverka människor att ändra sig. Den viktigaste läxan jag lärt mig som gisslanförhandlare är att du hela tiden måste förtjäna rätten att påverka människors handlande.

Kort sagt handlar det om att sträva efter att bygga upp ett förtroende.

Ofta är alla inblandade genuint övertygade om att deras uppfattning är riktig, poängterar Duncan Jarrett, som med sina egna ord ”lika mycket lyssnat som pratat gisslan fria och oskadda”.

Duncan vill inte alltför detaljerat beskriva de psykologiska förhållningssätt och tekniker som används för att utöva inflytande vid gisslansituationer eller säga hur framgångsrik han varit.

 

Alfred Nobel hade behövt en advokat

Nobelstiftelsens vd Michael Sohlman bjöd kongressdeltagarna på en uppskattad introduktion till Alfred Nobel.

Alfred Nobel hyste en misstro mot advokater. Testamentet som Alfred Nobel lämnade efter sig vid sin död 10 december 1895 upprättades utan hjälp av advokater eller annan juridisk kompetens. Det fanns flera och betydande brister i hans testamente som medförde att det första Nobelpriset kunde delas ut först 1901.

– Den mest uppenbara var att ingen juridisk eller fysisk person fanns som arvtagare för nio tiondelar av kvarlåtenskapen. Ett annat problem var att fastställa Nobels hemvist. Han reste konstant och hade affärsintressen samt bostäder i flera länder. Det stod till slut mellan Frankrike och Sverige, sa Sohlman.

Men när allt var sagt och gjort kunde Michael Sohlmans farfar Ragnar Sohlman – vilken utsetts till testamentsexekutor – lägga grunden till Nobelstiftelsen som den 10 december varje år sätter Sverige i världens fokus när Nobelpriset delas ut i Stockholm.

Annons
Annons
Annons