search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ABS diskuteras i USA

I oktober blir det tillåtet för andra än advokater att äga engelska advokatbyråer. Och nu diskuteras alternativa affärsstrukturer också inom American Bar Association. I USA har en advokatbyrå gått till domstol för rätten att ta in nytt kapital.

Det är American Bar Associations etikkommitté (Ethic´s 20/20 Commission) som lyft frågan om alternativa affärsstrukturer (ABS) och möjligheten att tillåta andra än advokater att äga advokatbyråer eller delar av dem.

I en promemoria i april i år uppmanar etikkommittén ledamöterna av samfundet att lämna sina synpunkter på ABS och möjligheten till utomstående ägare av advokatbyråer.

Sådant ägande är inte tillåtet i USA, enligt dagens etiska regelverk, regel 5.4.

Etikkommittén frågar i promemorian bland annat om förbudet mot ABS missgynnar klienterna och om det skadar amerikanska advokatbyråers möjligheter att konkurrera på den globala marknaden för juridiska tjänster.

Redan nu har advokatbyrån Jacoby & Mayers sagt sitt i frågan. I en stämningsansökan inlämnad i flera federala domstolar i USA hävdar advokatbyrån att de federala domarna, genom att upprätthålla regel 5.4, hindrar advokatbyrån både från att konkurrera effektivt på världsmarknaden och från att tillgodose allmänhetens behov av juridiska tjänster.

Annons
Annons
Annons