search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Vad tillför advokater allmänt till bolagsstyrelser?

– Främst ett brett kunnande om frågor som rör lag och ordning, vilka regler och lagar som gäller. Advokater har givetvis helt andra kunskaper än vad vi företagare i allmänhet har – och deras expertis har vi stor användning för, säger Rafael Löfstedt, vd och delägare i Villa Anna, hotell och restaurang med guldkant i Uppsalas anrika domkyrkokvarter.

• Vilket är det viktigaste bidraget?

– Deras juridiska kunskaper överlag, själva lagboken är ju stor och omfattande och innehållet är rätt svårt att ta till sig för de flesta.

• Finns det vissa situationer där advokater är extra bra att ha i styrelsen?

– För oss inom hotell och restaurang är det framför allt i avtalssituationer, när vi ska skriva avtal med leverantörer etcetera. Vid eventuella oegentligheter och tvister är det självfallet också bra att ha en advokat i styrelsen att rådfråga.

• Söker ni någon speciell inriktning på den advokat som ska sitta i styrelsen?

– Nej, det har vi inte gjort, men det är nog lämpligt med en affärsjuridisk kompetens. Någon med en övergripande helhetssyn och erfarenhet från olika företag med förståelse för våra villkor. Har man en advokat som styrelseledamot vet de ofta hur man ska gå vidare med olika frågor på bästa sätt.

• Finns det problem eller nackdelar med att ha en advokat i styrelsen?

– Nej, och jag har verkligen tänkt efter, men jag kan inte se några negativa effekter med det för bolaget – tvärtom.

• Skulle ert bolag anlita advokater från samma byrå som styrelseledamoten arbetar på?

– Jag förstår att det kan vara känsligt ibland. Men i vårt fall har vi ett sådant förtroende för dem att vi självklart skulle göra det. Jag ser inga svårigheter, utan bedömer att advokaterna är så proffsiga i sin yrkesroll att de kan vara objektiva.

• Flera intervjupersoner vi talat med upplever att det blivit mindre vanligt med advokater i bolagsstyrelser under de senaste åren. Delar du den uppfattningen?

– Ärligt talat så vet jag inte. Men andra småföretagare jag pratat med anser att det är bra med en advokat som styrelseledamot. Och jag har inte fått uppfattningen att det skulle vara mindre vanligt i dag.

Annons
Annons