search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen prioriterar rättsväsendet

Rättsväsendet prioriteras i vårbudgeten. Regeringen planerar också att satsa på ökad effektivitet i rättssystemet.

Rättsväsendet ska prioriteras i 2012 års budget. Det lovar regeringen i årets vårbudget. Regeringen avser också att återkomma med åtgärder för att förbättra effektivitet och resultat i rättsväsendet i budgetpropositionen för 2013.

Satsningarna på rättsväsendet beräknas öka utgifterna på området med sammanlagt en miljard kronor för 2011 och 2012 jämfört med 2010. Men regeringen specificerar inte i budgeten i vilka delar av rättsväsendet satsningarna ska ske.  I propositionen nämner regeringen också ramöverenskommelsen med Miljöpartiet om asyl- och migrationspolitiken. Om det ekonomiska läget tillåter är regeringens ambition att rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper som i dag saknar tillgång till det, och att barn som vistats i landet ska få ökad rätt att gå i skola. Migrationsverket har enligt höstbudgeten tillförts tillfälliga medel för att det ökade antalet asylsökande inte ska leda till förlängda handläggningstider i asylärendena.

Den ekonomiska vårpropositionen för 2011 (prop. 2010/2011:100)

Annons
Annons