search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel inspirerade

Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel genomfördes för femte gången i april. Över tvåhundra kvinnliga jurister från hela rättsväsendet deltog i konferensen som hölls på Grand Hôtel i Stockholm.

Temat för årets konferens var ”Att vara kvinna och chef – spännande, stimulerande, utvecklande”. Deltagarna fick lyssna på flera föredrag som spände från djupt allvar till skratt.

Inledningstalare på Rakelkonferensen var justitierådet och Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius. Hon berättade om sin yrkeskarriär och delade med sig av de goda råd som hon brukade ge till unga kvinnliga jurister på advokatbyrån där hon tidigare var verksam. Hon betonade hur viktigt det är skapa kontakter, delta i nätverk och våga visa sin kompetens (läs tipslistan intill).

– Gradera inte ner ditt arbete för det gör inte dina manliga kolleger. Tvärtom ska du inskärpa att kvinnor oftast arbetar effektivare under den tid som de har till sitt förfogande, sa Lundius som betonade den debiterbara tidens betydelse för lönesättning och delägarskap.

Andelen kvinnor
Marianne Lundius konstaterade att för att kvinnor ska ta sig fram till chefspositionerna eller delägarskap krävs en tillräckligt stor bas av dugliga kvinnor som kan kandidera till chefspositionerna.

– Och det måste det finnas i dag med tanke på alla kvinnliga jurister som utexamineras. Det är dock nedslående få kvinnliga delägare på de affärsjuridiska byråerna, menade hon.

Även inom domarkåren är det en liten andel kvinnliga chefer. Förhållandet inom näringslivet är också dystert om än inte lika nedslående som inom den affärsjuridiska branschen.

– Förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan vi ser en större andel  kvinnor på chefsbefattningsnivå, sa Lundius.

Att vara chef
Den som är lockad av en chefskarriär måste inse att det inte är fråga om att sträva efter en estrad för ett eget förhärligande, utan det är, enligt Lundius, fråga om att ta ansvar för en organisation med alla dess anställda och dess funktion i samhället. Det är viktigt att ha en uppfattning om vad man vill åstadkomma.

– Man måste alltid ha en ambition att utveckla och förbättra organisationen. Ett förvaltande innebär en deklinering, sa Lundius.

Som chef måste man vinna de anställdas förtroende och tillit för att kunna genomföra förändringar.

– Man spelar inte en chefsroll utan man måste bottna i sig själv och den person man är för att kunna inge förtroende, sa hon och tillade:

– Det är viktigt att vara öppen, kunna lyssna och respektera andras synpunkter, men man måste också kunna fatta beslut.

Dessa kommer inte att falla alla på läppen, men kan lättare fördras om alla har fått säga sin mening och blivit lyssnade till. En chef måste se sina medarbetare och uppmärksamma deras arbete och deras betydelse för organisationen.

– En chef som inte har några motståndare alls har varit en dålig chef och inte vågat fatta erforderliga beslut av rädsla för att stöta sig med någon. Chefen och dennes förhållningssätt har stor betydelse för trivseln på arbetsplatsen, poängterade Marianne Lundius och tillade att det är viktigt att våga ändra ett felaktigt beslut och att kunna erkänna att ett beslut som man fattat inte var bra.

Som chef för Högsta domstolen har Marianne Lundius arbetat för att effektivisera prejudikatbildning och skapa större öppenhet i HD:s verksamhet såväl inom domstolen som utåt.

– Spännande och roligt! Det är en förmån att få arbeta i HD. Visserligen är det mycket arbete och vedermödor men det har det varit värt, sammanfattade Lundius sin första tid i HD.

Marianne Lundius råd till kvinnliga biträdande jurister:

Skapa kontakter och bygg nätverk, delta i seminarier och konferenser för att underlätta extern ackvisition.
Bygg upp internackvisitionen genom att specialisera dig på något som inte någon annan kan eller gör. Gör dig synlig i organisationen.
Bli inte ett ”backoffice” utan kräv att få självständigt ansvar. Till en början med mindre ärenden och sedan med större ärenden.
Försök att finna den ”goda” delägaren att samarbeta med som ger ”cred” externt och internt för det arbete du presterar.
Utveckla delegationsförmåga, var inte ”duktig flicka” som gör allt själv, utan utnyttja sekreterare och andra jurister.
Ta inte på dig huvudansvar för ”soft core”-uppgifter, som att ordna konferenser och att ordna presenter. Alla tycker att det är trevligt men man får inte några epåletter för sådana uppgifter.
Var alltid tillgänglig på telefon och e-post.
Sätt upp all tid som du funderar på en klients ärende oavsett om du är hemma eller på kontoret. Reducera inte tiden för att du tycker att du borde kunna ett visst område bättre.
Gradera inte ner ditt arbete för det gör inte dina manliga kolleger. Tvärtom ska du inskärpa att kvinnor oftast arbetar effektivare under den tid som de har till sitt förfogande. Den debiterbara tiden har betydelse för lönesättning och delägarskap.
Upprätthåll kontakt med byrån även under föräldraledighet.
Lär dig av de manliga kollegerna hur man ”märkvärdigfierar” det man har gjort.
Gör ett proffsbokslut varje år över vad du har lärt dig, vilka viktigare ärenden du har deltagit i, vilka kontakter som du har skapat.
Var lojal mot dina kvinnliga kolleger. Man ska vara medsyster och inte motsyster.
En sekreterare ska vara en god assistent och inte en väninna.
Rationalisera hemmet och hushållet, med exempelvis veckomatsedel, veckohandla mat, handla kläder till barnen på internet.
Rationalisera däremot INTE bort tiden med barnen. En mamma mår inte bättre än det av hennes barn som mår sämst. Delegera hushållsuppgifter till man och barn om de är stora nog. Och nu för tiden kan man även delegera till RUT.
Gå med bestämda steg med portföljen i handen när du lämnar kontoret, som om du var på väg till ett sammanträde även om du ”bara” ska hämta barnen.

Utvärdering ger beröm
220 deltagare gav årets Rakel-konferens 5 av 6 i helhetsbetyg.
Från Advokatsamfundets utvärdering  kan man läsa: 
”Bra blandning och väldigt färgstarka, intressanta kvinnor.”
” Inspirerande, kunniga, förebilder.”
” Fantastisk konferens! Jag kände mig verkligen peppad och på bra humör när jag gick därifrån.” 

Annons
Annons