search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: Tydlighet och medmänsklighet viktigt för att leda konstnärer

Att leda konstnärer kräver både tydlighet och känsla för människor. Det berättade Kungliga operans första kvinnliga vd någonsin, Birgitta Svendén. Hon har själv gått den långa vägen via sångarkarriär till ledarskapet.

Bakgrund som sångerska på Operan och frilansande sångerska har förmodligen gjort det lättare att få personalens förtroende, konstaterade Birgitta Svendén i sitt uppskattade föredrag. Samtidigt har den nya positionen som chef inneburit ett brott med det rent konstnärliga tänkandet, som inte alltid varit lätt, förklarade hon.

– När jag sitter med vår styrelse, där många kommer från näringslivet, är det ingen mening med att tala om hur bra gårdagens föreställning var. Där gäller varför vår budget är dålig och hur publiksiffrorna ser ut, om vi är lönsamma och effektiva, sa Birgitta Svendén.

En viktig skola för att klara omställningen var de tre åren som rektor för Operahögskolan. När Birgitta Svendén sedan blev erbjuden tjänsten som konstnärlig ledare på Operan tackade hon efter mycket funderande ja. Samtidigt pågick rekryteringen av en vd till Operan. Men den tilltänkte kandidaten hoppade av i sista stund.

– I det läget fanns inte mycket att välja på. Någon måste ta ansvar för national­operan. Jag antog tjänsten och började som operachef och vd den första februari 2010, berättade Birgitta Svendén.

Den nya operachefen tillträdde i fast förvissning att allt var planerat för det kommande året. Operan skulle stänga under hela säsongen och i stället spela i Gasklockan. Dessutom var turnéer och samarbeten inplanerade. Men bara två veckor efter tillträdet beslutade styrelsen i stället att Operan skulle prestera ett helt vanligt spelår. Detta hände i en värld där god framförhållning är helt avgörande och där allt planeras i flera år fram­över. Birgitta Svendén fick två månader på sig att snabbt se över vilka resurser som fanns och besluta om en färdriktning.

– Då sätts man på ganska hårda prov som ny ledare, konstaterade hon, och prisade sina medarbetares lojalitet i den svåra situationen.

Upplevelsen har gjort Birgitta Svendén övertygad om att den viktigaste egenskapen hos en chef är tydlighet.

– Det var avgörande att jag trodde på den färdriktning jag fastslog. Finns det tvekan sprider sig den inom organisationen och skapar misstänksamhet, sa hon.

Som ledare måste Birgitta Svendén fatta svåra beslut. Ofta måste hon exempelvis vägra sina anställda tjänstledigt, trots att hon själv var tjänstledig stora delar av sin tid som sångare på Operan. Pensioneringen av sångare och dansare är också en mycket känslig fråga. Tidigare kunde sångare gå i pension vid 56 års ålder och dansare vid 41. Idag förutsätts alla arbeta fram till 65 års ålder.

– En del av mitt uppdrag är att förhandla med dessa människor för att få dem att gå frivilligt. Det är en delikat syssla, särskilt som man vet att den tjänstepension de kommer att få är så låg att när de väl blir 65 har de en inkomst under existensminimum. Ändå måste jag göra det, eftersom mitt uppdrag är att leverera excellens på scenen varje kväll, sa Birgitta Svendén, och fortsatte:

– Här tror jag att det viktigaste är att hålla kvar sin medmänsklighet och inse att det är en människa i väldigt utsatt läge jag har framför mig.

Annons
Annons