search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: Gränslöst arbete kräver nya strategier

Utvecklingen har gjort att gränssättandet i sig är en viktig yrkeskompetens i fria och krävande yrken. Och hur väl man sätter upp sina gränser påverkar faktiskt hälsan, visar forskning om dagens gränslösa arbetsliv.

– I dag är det möjligt att arbeta i stort sett var som helst, när som helst och med vem som helst, sa fil. dr Christin Mellner, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, vid ett av seminarierna på Rakelkonferensen.

Christin Mellner har medverkat i forskningsprojektet ”Det gränslösa arbetet”. Forskarna i projektet har studerat förutsättningarna i dagens arbetsliv och hur individen hanterar dem. Forskningen visar att det, från 1990-talets början, har skett stora förändringar, som i sin tur ställer nya krav på de anställda.

– Tidigare hade arbetet väldigt tydliga ramar och gränser, inte minst i tid och rum, förklarade Christin Mellner.

Med ny kommunikationsteknologi, som mobiltelefonen, och tilltagande internationell konkurrens har detta förändrats. Företagen har organiserat om och slimmat sina organisationer för att bli mer kostnadseffektiva och flexibla. Organisationerna har blivit plattare. Samtidigt har ansvaret för det arbete som ska utföras förskjutits från cheferna till de enskilda anställda.

Resultatet blir vad forskarna kallar det gränslösa arbetet. Frånvaron av yttre gränser innebär där att enskilda individer måste sätta upp sina gränser.

Forskningen visar att olika personer hanterar detta gränssättande på olika sätt. Medan vissa personer – en majoritet i studien – väljer att försöka separera arbete och fritid, accepterar en mindre grupp att de båda världarna flyter ihop.

De flesta tycks alltså vilja hålla arbete och fritid åtskilda. Problemet är att det inte alltid går. I Christin Mellners studie ansåg mer än hälften av de tillfrågade personerna att de misslyckades med separera arbete och fritid. Misslyckandet påverkade gruppen på flera sätt. De hade exempelvis sämre självskattad hälsa, mer stressrelaterade psykiska besvär och fler tecken på utbrändhet. Kvinnor misslyckades oftare än män och gifta eller sammanboende personer med barn misslyckades oftare än barnlösa.

Sämst i studien mådde personer som försökt skilja på arbete och fritid men misslyckats. Bäst mådde i stället de som valt strategin att integrera arbete och fritid, och som tyckte att de lyckades med det.

Det gränslösa arbetet kännetecknas av …
uppluckrade ramar i tid och rum för arbetet, med stort eget ansvar för individen
abstrakta uppgifter där individen själv förväntas identifiera, formulera och lösa problemet
komplexitet och hög kompetens
överspridning mellan arbete och privatliv, när ständig nåbarhet kräver att individen sätter upp sina egna gränser.

Annons
Annons