search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: Fler felaktigheter i medierna i dag än tidigare

Charlotte Erkhammar, vice koncernchef för Kreab Gavin Anderson Worldwide, förläste under rubriken: Kommunikation: Nödvändigt – eller ett nödvändigt ont?

Charlotte har över 30 års erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning för några av Sveriges största organisationer och företag. Kommunikationen har förändrats under hennes tid. Tidigare hade radions Dagens Eko tre nyhetssändningar per dag och man kunde systematiskt planera kommunikationen. I dag får alla budskap samtidigt och direkt.

Internet har inneburit en enorm skillnad, menade Erkhammar som refererade till rubriken i Anne Rambergs ledarartikel i tidskriften Advokaten nr 2 som löd ”Om informationssamhällets magiska kraft”. Enligt Erkhammar har internet en stor makt, vilket kan ses nu senast i den dramatiska utvecklingen i norra Afrika. Internet har även suddat ut gränserna för lokalt och internationellt.

Utvecklingen på medieområdet har lett till att det finns fler felaktigheter i medierna i dag än tidigare. Det som står i tidningar innehåller ofta flera fel på grund av att man inte hinner göra research. Informationen justeras i stället i efterhand. Morgontidningar innehåller i dag inte främst nyheter utan analyser av olika händelser, menade hon.

Mötet mellan medier och jurister innebär inte sällan en krock. Jurister vill ha med detaljer medan medierna vill förenkla och skapa budskap.

Charlotte Erkhammars råd var att inte planera för långt i förtid, det blir nästan aldrig som man tänkt sig. Det är även viktigt att ”kunna sin profession”. Man ska kunna sin verktygslåda.

Charlotte Erkhammar har inte upplevt att det är ett problem att vara kvinna och chef i Europa. I vissa kulturer tror de att hon kommer som assistent. Hon tror att det finns vissa fördelar med att vara kvinna. Eftersom hon ofta är ensam kvinna lyssnar de andra på henne för att de vaknar till. Hon tänker aldrig på att hon är ensam kvinna och märker då aldrig om det skulle vara några problem.

Annons
Annons