search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: Att arbeta för mänskliga rättigheter

Under rubriken ”I mänskliga rättigheternas tjänst – perspektiv från Haag–Sarajevo–Lund” berättade direktören för Raoul Wallenberginstitutet Marie Tuma om sina erfarenheter av mål som rör krigsförbrytelser i Bosnien-Hercegovina.

Under åren 2001–2006 var Marie åklagare vid den internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien (ICTY) i Haag. Hon har också arbetat med överföring av fall från ICTY till domstolar på Balkan och varit internationell domare vid Stadsdomstolen i Bosnien-Hercegovina i Sarajevo.

Som åklagare i internationella krigsförbrytartribunalen kom Marie Tuma från en svensk miljö till en multikulturell miljö. Hennes uppgift var att leda ett team med internationella åklagare och utredare med målet att åtala Jugoslaviens och Serbiens ledare Slobodan Milošević.

Att arbeta för Haagtribunalen blev en ögonöppnare för Marie för hur det kan vara att arbeta i ett internationellt sammanhang. Marie upplevde inte någon som helst skillnad i behandlingen av män och kvinnor.

– Jag blev förvånad eftersom jag hade räknat med svårigheter; det hade jag med mig från Sverige. Att det kunde vara svårt att få teamet att följa. Men det som gällde var kompetens och saklighet. Jag till och med beundrades över att jag som ensamstående kvinna med två barn klarade detta, sa hon och tillade att det var inte alls hennes erfarenhet från Sverige tidigare.

Arbetet för tribunalen innebar mycket arbete och lite tid till vila och återhämtning.
– Det gällde att återvända till sig själv och intala sig själv att jag fixar detta. Med stolthet, kraft, energi och lite jäklar anamma så klarar man ofta mer än vad man tror!

År 2006 flyttade Marie till Bosnien-Hercegovina. Där blev hon domare för stadsdomstolen i Sarajevo. Hon berättade om flera av de vedervärdiga brott som begicks under kriget och hur det var att arbeta med denna typ av mål som internationell domare.

– Mina erfarenheter som domare och åklagare i krigsmål är hur viktigt det är att skydda civila i krig, sa hon.
Sedan hösten 2010 är Marie Tuma direktör för Raoul Wallenberg-institutet i Lund, som är en oberoende akademisk institution vid Lunds universitet med forskning och utbildning. Institutet har lokalkontor i Peking, Istanbul, Jakarta och Nairobi.  Hennes vision är att institutet mer ska arbeta med fred och säkerhetsfrågor.

Bakgrund
Marie Tuma har tidigare tjänstgjort som åklagare i Sverige. Sedan november 2010 är hon direktör för Raoul Wallenberg-institutet.
Krigsförbrytartribunalen i Haags uppgift är att åtala och rannsaka misstänkta krigsförbrytare från det forna Jugoslavien. Slobodan Milošević åtalades av tribunalen hösten 2001 för bland annat krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Han dog 2006 innan rättegången var avslutad.

Annons
Annons