search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Penningtvättsregistret kan utnyttjas bättre”

Penningtvättsregistret är en värdefull informationskälla för att upptäcka kriminell verksamhet. Men det skulle kunna utnyttjas bättre, bedömer Brottsförebyggande rådet (Brå) i rapporten Penningtvätt – rapportering och hantering av misstänkta transaktioner.

Varje år får Finanspolisen in omkring 10 000 rapporter om misstänkta transaktioner av penningtvätt från banker, växlingskontor och andra verksamheter som hanterar kontanter. Penningtvättsregistret innehåller unikt material som gör det möjligt att upptäcka brott som annars skulle undgå rättsväsendet. Informationen kan vara till stor nytta för Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och andra polismyndigheter.

Men enligt Daniel Vesterhav, utredare på Brå, utnyttjas inte penningtvättsregistrets fulla potential i dag. Förklaringen är bland annat att finanspolisen i dag får lägga mycket av sina resurser på att biträda andra myndigheter och att den finansiella underrättelsetjänsten är splittrad.

Brå föreslår med utgångspunkt från detta att en nationell myndighetsgemensam finansiell underrättelsetjänst ska inrättas, där alla berörda myndigheter är representerade och skriver underrättelserapporter utifrån den information som finns i penningtvättsregistret.

Penningtvätt – rapportering och hantering av misstänkta transaktioner

Annons
Annons