search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ordförande med uppdrag att kräva skadestånd

Som styrelseordförande i krisdrabbade bolaget HQ AB har Leif Ljungholm ett ovanligt uppdrag: att utreda vad som lett fram till krisen och att presentera skadeståndstalan.

Advokat Leif Ljungholm valdes till styrelseordförande vid börsnoterade bolaget HQ AB:s extrastämma i september 2010. Uppdraget är process- och konkursspecialisten Ljungholms första styrelsepost i ett affärsdrivande företag börsnoterat finansbolag. Men så är situationen i HQ också unik i näringslivet.

– Uppdraget till styrelsen var att utreda de händelser och förhållanden som gjorde att Finansinspektionen drog in alla tillstånd till HQ bank. Om vi i den utredningen kom fram till att det begåtts fel av styrelse, revisorer eller andra då skulle vi också presentera grund för bolagets skadeståndstalan, förklarar Leif Ljungholm.

Vid årsstämman i maj kommer Leif Ljungholm och hans styrelsekolleger att föreslå att HQ väcker skadeståndstalan mot den gamla styrelsen, vd och revisorn. Skadeståndet bör, enligt styrelsen, ligga på cirka 1 miljard kronor.

Annons
Annons