search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nya avdelningsstyrelser

Nya styrelser i avdelningarna efter årsmötena

Norra avdelningens styrelse

Ordförande
Jan Heilborn, Östersund

Vice ordförande, sekreterare, kassör
Andreas Victor, Östersund

Ledamöter
Annica Ullsten, Sundsvall
Tomas Krokström, Hudiksvall
Hans Andersson, Piteå
Petter Hetta, Umeå

Suppleanter
Catharina Ytterbom Schönfeldt, Sundsvall
Magnus Müchler, Gällivare
Gustaf Andersson, Gävle

 

Mellersta avdelningens styrelse

Ordförande
Robert Wikström, Uppsala

Vice ordförande
Andreas Hahn, Örebro

Sekreterare
Johanna Näslund, Örebro

Ledamöter
Per Gisslén, Falun
Ralf Lyxell, Karlstad
Amanda Hikes, Västerås

Suppleanter
Lars Gombrii, Västerås
Stefan Liliebäck Olsson, Arvika
Ulrika Åsåker, Falun
Anna Ling, Uppsala
Anders Wallin, Uppsala

Stockholmsavdelningens styrelse

Ordförande
Sara Mindus, Stockholm

Vice ordförande
Lars Johansson, Stockholm

Sekreterare
Emma Berglund, Stockholm

Klubbmästare
Mikael Klang, Stockholm

Ledamöter
Christina Malm, Stockholm
Carl Svernlöv, Stockholm
Ulrika Forsberg, Stockholm
Kristoffer Ribbing, Stockholm
Johannes Lundblad, Stockholm

Suppleanter
Mattias Göransson, Stockholm
Pamela Lannerheim Angergård, Stockholm
Christel Rockström, Stockholm

Östra avdelningens styrelse

Ordförande
Bo Nilsson, Katrineholm

Vice ordförande
Claes G. Hansson, Linköping

Sekreterare, klubbmästare
Henrik Snellman, Växjö

Ledamöter
Inger Brännström, Jönköping
Helena Karlsson, Kalmar
Marie-Louise Landberg, Norrköping

Suppleanter
Hans Ahlstedt, Trosa
Carl Tauson, Älmhult
Marie Gerrevall, Växjö

Västra avdelningens styrelse

Ordförande
Fredrik Andersson, Göteborg

Vice ordförande
Catharina Wikloff, Göteborg

Sekreterare
Hans Potila Strömsnes, Göteborg

Klubbmästare
Elisabeth Söderholm, Göteborg

Ledamöter
Lars Hallkvist, Borås
Lars Söderlund, Göteborg
Olof Jisland, Göteborg
Christoffer Gramming, Göteborg
Per Jadelind, Halmstad
Peter Ekelund, Strömstad

Suppleanter
Anna Heurlin, Varberg
Åsa Erlandsson, Uddevalla
Henrik Gallus, Lidköping

Södra avdelningens styrelse

Ordförande
Göran Hellberg, Lund

Vice ordförande
Magnus Lindsten, Karlskrona

Sekreterare
Eva Jensen, Malmö

Ledamöter
Pär Broomé, Helsingborg
Karin Amédro, Helsingborg
Kenneth Strömbeck, Kristianstad
Johan Granehult, Malmö
Ebba Walberg Snygg, Malmö

Suppleanter
Lars O. Modéer, Malmö
Eva Jensen, Malmö
Sofia Olsson, Malmö
Pär Andersson, Malmö
Alf Lindskog, Ystad

Utlandsavdelningens styrelse

Ordförande
Karl Woschnagg, Frankfurt am Main

Vice ordförande, kassör
Karolina Ullman, Tallinn

Sekreterare
Christina Griebeler, Frankfurt am Main

Ledamöter
Pontus Lindfelt, Bryssel
Massimo Caiazza, Milano
Artur Swirtun, Warszawa
Fredrik Svensson, Moskva
Peter Dahlén, London