search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny bok om Sveriges första kvinnliga juris doktor

Forskaren Elsa Eschelsson: en modern civilist i tiden, Eva-Maria Svensson

Elsa Eschelsson var den första kvinna som disputerade i juridik i Sverige år 1897 med avhandlingen ”Om begreppet gåfva enligt svensk rätt”. Hon blev docent samma år och var produktiv som forskare och rättsvetenskaplig författare av både monografier, artiklar och läroböcker, främst inom det förmögenhetsrättsliga området.

Förhoppningen om att utnämnas till professor infriades aldrig – kvinnor tilläts inte söka professurer. Först 1923 undanröjdes de formella hindren för kvinnor att bli professorer. Hon dog 1911, 49 år gammal.

Boken, som fokuserar på Elsa Eschelssons rättsvetenskapliga författarskap, är utgiven av Kvinnliga akademikers förening.

Annons
Annons