search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Reding vill begränsa europeiska arresteringsordern
EU-länderna borde se till att åklagarna inte använder den europeiska arresteringsordern för småbrott. Det tycker EU-kommissionären Viviane Reding i en rapport som togs upp av EU-kommissionen den 11 april.

Enligt rapporten utfärdar många av medlemsstaterna europeiska arresteringsordrar utan att kontrollera proportionaliteten. Att personer begärs utlämnade för småbrott, som innehav av små mängder narkotika och småstölder, leder dels till att systemet går trögare, dels till att tilltron till arrersteringsordern riskerar att minska.

Rapporten vill att medlemsländerna ska hålla sig till de riktlinjer om proportionalitet som EU:s ministerråd har utfärdat. Sedan riktlinjerna ändrades 2010 förordar riktlinjerna mindre ingripande alternativ till arresteringsordern, till exempel att använda Schengen-informationssystemet för att utreda en misstänkts hemort.

Den europeiska arresteringsordern började användas 2004. Sedan dess har antalet arresteringsordrar ökat snabbt – de utfärdas i mer än 1 000 fall varje månad.

Brott när Wienadvokat vägrades pension
Österrike bröt mot Europakonventionen då en före detta advokat vägrades ålderspension från Wiens advokatsamfunds pensionsfond trots att han hade betalat in de obligatoriska avgifterna till pensionsfonden under hela sitt yrkesverksamma liv som advokat. Det kommer Europadomstolen fram till i en dom.
Den klagande blev advokat i Wien 1964 och var verksam fram till årsskiftet 1995/1996, då disciplinnämnden i Wiens advokatsamfund förklarade att han hade förlorat sin rätt att utöva advokatyrket på grund av att ett konkursförfarande hade inletts mot honom.

År 1997 ansökte klaganden om ålderspension från pensionsfonden. Men Wiens advokatsamfund vägrade honom pension eftersom han hade mist rätten att utöva advokatyrket innan han nådde pensionsåldern 65 år.

Europadomstolen konstaterade att pensionsfonden var avsedd att ge advokater ett skydd motsvarande den statliga socialförsäkringen.
Europadomstolens dom den 3 mars 2011

(ansökan nr 57028/00)

Iran avrättar ungdomsbrottslingar
Vid en offentlig avrättning i den iranska staden Bandar Abbas den 20 april hängdes tre män. Två av dem avrättades för brott de begått när de bara var 17 år gamla. Enligt Amnesty International är Iran det enda landet i världen som avrättat ungdomsbrottslingar i år.

Enligt officiella källor har minst 135 människor avrättats i Iran i år.  Antalet befaras i verkligheten vara avsevärt högre.

Avrättningarna genomförs med hjälp av en kran som lyfter upp den dödsdömde i en snara runt halsen.