search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kvinnliga advokater efterfrågade i bolagsstyrelser

Advokat Maria Ingelsson hade tidigt ett intresse för företagande. Ett projekt på advokatbyrån för att lyfta fram kvinnlig styrelsekompetens gav hjälp på traven, och i dag sitter hon i flera bolagsstyrelser.

Ett ökat fokus på mångfalden i näringslivet, och kanske även hot om kvotering i bolagsstyrelser, har fått många företag att söka aktivt efter kvinnor till bolagsstyrelserna. Inte sällan hörs dock klagomål över att det saknas kompetenta kvinnor som kan väljas in i styrelserna.

Dåvarande styrelseordföranden i Advokatfirman Lindahl, Anna Romell Stenmark, tröttnade på klagomålen. År 2006 drog hon igång projektet Kvinnlig styrelsekompetens, med målet att visa att det visst fanns kompetenta kvinnor att välja på.

Tretton kvinnliga advokater med intresse för styrelsearbete kom med i projektet, som erbjuder både utbildning i styrelsearbetet och mentorer. Under de gångna fem åren har nya kvinnor kommit till när andra lämnat projektet. Flera av deltagarna har fått styrelseposter, medan andra har gett sig in i företag som styrelsesekreterare.

Advokat Maria Ingelsson, vid Lindahls Uppsalakontor är en av deltagarna i Kvinnlig styrelsekompetens. 2007 fick hon sitt första styrelseuppdrag, och i dag har hon sammanlagt fem styrelseposter.

Intresset för företagande fanns redan före projektet, berättar Maria Ingelsson, och det har bara ökat med utbildning och erfarenhet.

– Jag tror att det är en ganska naturlig utveckling när man blir mer senior som affärsjurist. Affärerna kommer mer och mer i fokus. I början är det väldigt mycket teori och juridik, men ju mer senior du blir desto närmare kommer du affärerna. Du träffar företagarna och diskuterar affärerna på ett mer strategiskt plan, än bara de avtal som ska skrivas.

Första ordförandeposten

I början av året fick Maria Ingelsson sin första ordförandepost, i Upplandsbanken, där hon suttit i styrelsen under en tid.

– Jag tycker att det ska bli roligt att pröva på ordföranderollen. Jag tycker om att leda möten och att skapa en möteskultur där alla kommer till tals, och där alla törs komma till tals, och fundera på hur man gör det på bästa sätt. Det är både hårda och mjuka frågor, det gillar jag. Jag ser det som en utveckling av mitt styrelsearbete och tror att jag kan lära mig mycket av det.

Kvinnlig styrelsekompetens är ett utbildnings- och mentorsprogram inom Advokatfirman Lindahl. Projektet startades 2006, med syftet att lyfta fram kvinnor med intresse för arbete i bolagsstyrelser.

Annons
Annons