search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Internationella föreningar får större genomslag”

Advokat Pär Remnelid, delägare Advokatfirman Vinge, har utsetts till hedersmedlem i Lahore High Court Bar Association för sina insatser mot förtrycket av advokater och domare i Pakistan.

Blev du överraskad av utmärkelsen?
– Jag blev väldigt förvånad och kände mig stolt, glad och rörd. Jag inbjöds till deras årsmöte men uppmanades senare att inte åka på grund av olika attentat i Lahore.

Vad utsattes juristerna för?
– Undantagstillstånd infördes i Pakistan 2007 och konstitutionen respekterades inte. Flera av landets domare avsattes och placerades på godtyckliga grunder i husarrest. Protesterande advokater möttes med brutalt våld och fängslades utan att deras mänskliga och processuella rättigheter tillvaratogs.

Varför engagerade du dig?
– Som president för Association Internationale Des Jeunes Avocats, AIJA, en internationell organisation för unga jurister, skrev jag till Pakistans regering. Vi krävde att förtrycket skulle upphöra och undantagstillståndet hävas. Brevet skickades även till lokala advokatsamfund i Pakistan med vilka vi senare utvecklade ett samarbete.

Vilken roll kan AIJA och liknande organisationer ha för att främja rättsäkerheten i oroliga delar av världen?
– Jag tror att såväl nationella som internationella organisationer fyller en viktig funktion. De håller ögonen på vad som sker. AIJA sänder ibland observatörer till rättegångar och händelser i olika länder. Om internationella organisationer bevakar utvecklingen får detta stor spridning. Detta kan leda till både mer protester och mer påtryckning av dem som inte respekterar lag och ordning.
– En organisation som AIJA kan göra nytta på två sätt. Dels medverka till att förändra de faktiska förhållandena, dels visa de som blir utsatta för övergrepp att de är inte ensamma; de kan känna sig styrkta av att det finns andra som följer händelseutvecklingen.

Hur ser situationen ut för rättsväsendet i Pakistan i dag?
– Det har blivit betydligt bättre. Domarna har återinsatts och som jag förstår det är problemen borta, men Pakistan är fortfarande ett oroligt land, vilket dock är en annan sak.
– Advokater fick tidigare inte utöva sitt yrke, vilket ledde till att hjälporganisationerna skickade hem personal eftersom det inte gick att få tag på en advokat. I dag när advokater åter kan praktisera fritt har de mänskliga rättigheterna givetvis förbättrats.

Vad kan svenska advokater som vill främja internationell rättssäkerhet göra?
– Ett sätt kan vara att engagera sig i Sveriges advokatsamfund eller någon internationell förening. Nästan alla advokatsamfund och juristföreningar har en avdelning för mänskliga rättigheter. Att ingå i en internationell förening innebär ofta att det man gör får större genomslags­kraft.
– Att visa samhällsansvar kan också vara att bedriva pro bono-verksamhet för exempelvis organisationer som Rädda barnen och Världsnaturfonden som vi gjort här på Vinge. 

Annons
Annons