search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hårt och stressigt arbete kräver eftertanke och återhämtning

Advokater och biträdande jurister har ett stressigt yrke. Och kvinnliga advokater och jurister är mer stressade än män. Fast med ett medvetet förhållningssätt kan man minska stressen i arbetet.

Det var budskapet vid april månads Hildarylunch i Stockholm, som gästades av psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström. De är specialiserade på att utbilda advokater och jurister i stresshantering och klientpsykologi.
De båda psykologerna genomförde 2006 en studie av stress inom advokat­yrket tillsammans med Advokatsamfundet. Studien visade bland annat att advokater måste hantera många stress­-
faktorer i sitt yrke, och att kvinnliga advokater generellt är mer stressade än manliga.

Jens Näsström och Tasha Landberg presenterade olika faktorer som kan förklara stressen, både yttre krav i själva arbetet och inre krav i form av exempelvis perfektionism och ett stort personligt engagemang. Tasha Landberg betonade att dessa drag många gånger är en förutsättning för och en fördel i advokatyrket, men att de också ökar risken för stressrelaterade hälsoproblem.

– Som de säger på engelska: You must be on fire to burn out! sammanfattade hon det faktum att ju mer högpresterande och engagerad man är, desto större är också risken för utbrändhet.

Intresset för föredraget, som fått rubriken ”Fakta och myter – Stress bland högpresterande kvinnor”, var mycket stort och 80 kvinnliga jurister hade anmält sig till lunchen. Många av dem skrattade igenkännande åt beskrivningen av personlighetstyperna ”perfektionisten” och ”prestationsprinsessan”. Tasha Landberg konstaterade att det förmodligen fanns rätt många av båda sorterna i salen, förutom hon själv alltså.

Deltagarna fick också några tips och idéer om hur man kan förebygga och lindra stress, både på individnivå och inom ramen för advokatbyrån och advokatkåren som helhet. Det handlar bland annat om att analysera sina egna förutsättningar och försöka organisera sitt arbete efter den egna arbetssituationen. Handledning för advokater och stresshanteringstekniker kan göra stor skillnad. Men också återhämtningen är avgörande för att man ska må bra. Och återhämtning förutsätter att man kan stänga av arbetet helt under en period.

– Ju mindre ledig tid man har, desto viktigare att man håller den ren för vila och återhämtning, avslutade Jens Näsström.

Annons
Annons