search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

EU:s officiella e-tidning (EUT) får rättslig status

EU-kommissionen har föreslagit att den elektroniska utgåvan av EU:s officiella tidning får rättslig status. För närvarande räknas papperstidningen som den enda officiella versionen. Förslaget kommer att underlätta tillgången till EU-lagstiftningen på nätet och följer utvecklingen bland medlemsstaterna där allt fler väljer att publicera sina författningar i elektronisk form.

Förslaget, som kräver godkännande av Europaparlamentet innan det kan träda i kraft, ingår i kommissionens arbete med att tillhandahålla en förbättrad tillgång till EU-lagstiftningen genom den förstärkta EUR-Lex-portalen som ska lanseras i början av 2012.