search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avhandling om föräldrapenningen och EU-rätten

Fri rörlighet för familjer: en normativ analys av föräldrapenningen och EU-rätten av Emma Holm, Juristförlaget i Lund

Den fria rörligheten för personer är en grundläggande princip inom EU. Avhandlingen undersöker den svenska föräldrapenningen i relation till EU:s principer om fri rörlighet, speciellt lagstiftningen om samordning av sociala förmåner (förordning (EEG) 1408/71 och dess efterföljare (EG) 883/2004). Förordningarna innehåller koordineringsprinciper som ska se till att migrerande personer och deras familjer inte förlorar sociala trygghetsförmåner, såsom föräldrapenning, då de flyttar till ett annat EU-land.

I Sverige har särskilda tillämpningsproblem uppkommit i förhållande till föräldrapenningen, när familjer flyttar till eller från Sverige under föräldraledigheten eller när familjer bor och arbetar i olika länder, varav Sverige är det ena landet – problem som har en negativ inverkan på den fria rörligheten för familjerna.

I boken görs en grundlig analys av EU-domstolens omfattande praxis på detta område.