search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningsårsmöten

Norra avdelningen

Norra avdelningen höll sitt årsmöte på Pite havsbad med över 60 deltagare. Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing medverkade med aktuell information. Advokat Örjan Teleman föreläste om ekonomisk familjerätt.

Södra avdelningen

Till Södra avdelningens årsmöte i Malmö kom 140 deltagare. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg talade om aktuella frågor och deltog sedan i en utfrågning med Lovisa Lindholm, ordförande i Juridiska föreningen i Lund, som moderator.

Före middagen samtalade professor Leif GW Persson med Sydsvenskans kriminalreporter Joakim Palmqvist.

Mellersta avdelningen

Mellersta avdelningens årsmöte samlade ett 40-tal deltagare på Haga slott utanför Enköping. Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson talade om samfundsfrågor.

Under studiedagen i anslutning till årsmötet talade rättsläkaren Lars Eriksson om rättsintyg och kroppsundersökningar av levande människor, Johannes Dahlström från Kriminellas revansch i samhället om KRIS:s arbete med ungdomsbrottslingar och justitiekansler Anna Skarhed om JK:s tillsyn och om skadestånd enligt Europakonventionen.

Västra avdelningen

Västra avdelningen höll sitt årsmöte på Hotell Gothia Towers i Göteborg. Arrangörerna kunde glädja sig åt ett stort antal deltagare. Cirka 140 advokater och biträdande jurister hade kommit till årets möte.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg redogjorde för förslaget att det ska vara möjligt att disciplinärt angripa ett handlande utom advokatens yrkesutövning. Ramberg beskrev även bland annat utvecklingen för advokatkåren. De svenska advokaterna har klarat den globala ekonomiska lågkonjunkturen bra. Hon underströk hur viktigt det är att, inför den kommande generationsväxlingen, advokatyrket upplevs som attraktivt bland unga jurister så att de skickligaste söker sig till yrket och stannar kvar i det.

I anslutning till årsmötet underhöll komikern och programledaren Fredrik Lindström.

Stockholmsavdelningen

Stockholmsavdelningen höll sitt årsmöte på restaurang Pontus by the sea på Skeppsbron. På årsmötet deltog 101 personer och till den följande middagen kom mer än 150 advokater och biträdande jurister.

Vid mötet informerade Anne Ramberg om aktuella frågor i samfundet. Bland annat beskrev hon den glädjande utvecklingen när det gäller disciplinärenden. Trots att antalet advokater ökar kraftigt, fortsätter antalet anmälningar mot advokater att minska.

Under middagen underhöll komikern Johan Rheborg.

Utlandsavdelningen

Utlandsdagarna i Rom hölls i Rom. Totalt var det 68 medverkande, antingen som kursdeltagare, medföljande eller föreläsare. För första gången hade man deltagare från samtliga avdelningar inom Advokatsamfundet. Under Utlandsdagarna fick deltagarna bland annat lyssna på föredrag om EU-rätt och om advokatyrket i Italien.