search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat i Högsta domstolen – från två perspektiv

Vill du ha prövningstillstånd? Akta dig för att åberopa bevisning! Det var justitierådet Stefan Lindskogs råd vid Advokat i framtidens lunchseminarium.

Vid Advokat i framtidens lunch­seminarium den 23 mars var justitierådet Stefan Lindskog gäst. Han talade under rubriken ”Advokat i Högsta domstolen”.

Advokatsamfundets tidigare ordförande, numera justitierådet Stefan Lindskog talade först utifrån sina erfarenheter som verksam advokat om hur det är att processa i Högsta domstolen, och förklarade att han som ombud alltid kände sig mycket välkommen när han kom till HD för huvudförhandling. Justitieråden lyssnade verkligen:

– Jag har aldrig varit med om att domare tar en på så stort allvar som i Högsta domstolen, mindes Stefan Lindskog.

Första gången Lindskog framträdde som ombud inför HD var han lite nervös, berättade han, men det kom han över fort tack vare den behagliga atmosfären i domstolen.

Så berättade Stefan Lindskog om hur det var att komma till HD som nytt justitieråd på nyåret 2008 och om det särskilda ceremoniel från slutet av 1700-talet som fortfarande används för att ta emot en ny ledamot av domstolen. Han konstaterade att han är den 306:e ledamoten av HD sedan domstolen inrättades år 1789 – men bara den 10:e advokaten som har utsetts till justitieråd. Flera av advokaterna har dessutom också varit professorer, liksom Lindskog själv. En förklaring är att det tidigare fanns en bestämmelse om att ett justitieråd måste vara ”förfaren i domarvärv” – och det var inte de flesta advokater. Enligt nuvarande regler räcker det att man är lagfaren.

Av dagens sexton HD-ledamöter är det fyra som har varit advokater. Det är unikt många, och Stefan Lindskog tror att justitierådens bakgrund kan ha betydelse eftersom de högsta instanserna börjar få en starkare ställning i samhället.

När Stefan Lindskog kom till HD som ny ledamot fäste han sig starkt vid den gedigna kvaliteten i organisationen, särskilt hos revisionssekreterarna (numera justitiesekreterare). De 30 justitiesekreterarna utför ett högklassigt arbete med att förbereda de 5 000 överklaganden och 1 000 ansökningar på extraordinära grunder som avgörs av de fjorton dömande justitieråden varje år, sade Lindskog. Alla de ärenden som behandlas resulterar i 100–120 prejudikat per år.

Efter att ha talat om det löpande arbetet i HD avslutade Stefan Lindskog med en rad mycket praktiskt inriktade råd om vad ett ombud bör tänka på för att öka chanserna att få prövningstillstånd i HD. Viktigast är att lyfta fram och fokusera på en enda prejudikatfråga, att absolut inte argumentera för att man har rätt – och att undvika att åberopa bevisning.

– Att åberopa bevisning i sin överklagandeinlaga är som att be om ”ej pt”! sade Stefan Lindskog tillspetsat.

Annons
Annons