search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Vi fyller en viktig och nödvändig funktion”

Månadens advokat, försvarsadvokaten Hanna Lindblom, grillades nyligen i P3-programmet Rättsmaskinen och fick bemöta fördomar om kåren. Programrubriken var: ”Är hon samhällets stöttepelare, eller en samvetslös karriärist?”

Varför medverkade du?

– Jag tycker att fördomar och missuppfattningar om vår yrkesgrupp är jätteintressanta. Det är viktigt att advokater berättar vad vi gör och inte bara kom­-

menterar specifika ärenden i medierna. Det kändes kul att vara med, och att programmet vänder sig till främst en yngre publik, säger advokat Hanna Lindblom som är delägare på Advokatfirman Althin i Stockholm.

Vilken bild tror du yngre har av advokater?

– Många tror nog att det är mer glamoröst än vad det är. En del förstår kanske inte hur mycket vi arbetar. Förutom hårt och tidsödande arbete är det ju ofta också ytterst allvarliga frågor vi har att hantera med människor som är misstänkta för svåra brott, säger hon och fortsätter:

– När jag började gick advokatserien Ally McBeal på tv och vi fick ofta förfrågningar om praktikplatser från unga tjejer som inte riktigt förstod vad man gör på en advokatbyrå. Men det är svårt för mig att gå in i huvudet på yngre så det blir kanske mina egna fördomar som kommer fram.

 Hur lyckades du försvara dig själv och kåren? Är ni samvetslösa karriärister, eller samhällets stöttepelare?

 – Jag tycker att det gick bra. Jag förklarade hur vi ser på att försvara en person som är misstänkt för ett bestialiskt brott. I slutpläderingen fick jag fram att vi inte är samvetslösa, men ofta karriärister. Väljer man till yrke att strida för en annan person måste man nog vara en tävlingsmänniska, karriärist ligger väl då nära till hands. Men samvetslös, absolut inte! Jag försvarar inte begångna brott utan misstänkta personer.

– Samhällets stöttepelare? Jag vet inte, men vi fyller en viktig och nödvändig funktion i en demokrati. Ibland känner jag vilken betydelse vi har på ett humant plan; när vi träffar dem är det kanske första gången i en misstänkts liv som någon lyssnar på dem.

Vad tycker du om påståendena i programmet, vilken var svårast att bemöta?

– Det var inget som förvånade mig, att vi klär oss på ett visst sätt, att vi tjänar mycket pengar, att vi går över lik etcetera. Men jag slog hål på dem alltihop.

– Svårast är väl vad man hör varje vecka: hur kan du försvara någon som du vet är skyldig? Då svarar jag alltid att jag vet inte hur det är – jag var inte där, utan domstolen dömer. Min uppgift är att nitiskt företräda klienten.

Vilka är de vanligaste fördomarna om er?

– Det kan vara att vi är samvetslösa karriärister som går över lik för att få vad vi vill, klienterna betyder ingenting utan är bara ett sätt att tjäna pengar och vi älskar alla att stå i centrum för att ta några, säger Hanna Lindblom och tillägger:

– Men jag är säker på att de som tror detta också snabbt ändrar sig när de kommer i kontakt med oss försvarsadvokater professionellt eller på något annat sätt.

Varför ville du bli advokat, vad är svårast och bäst med yrket?

– Jag kände tidigt att detta är vad jag vill göra, var nog bara runt tio, elva år. Retoriken och argumentationen intresserade mig, och framför allt att få föra en annan persons talan.

– Bäst är att man ibland lyckas hjälpa människor, när det känns att man bidragit till att göra en skillnad för dem. Svårast är väl att vi kommer så nära allvarliga brott och alla familjetragedier som vi ser.

Annons
Annons