search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2011 om inte annat anges.

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn (Svensk byggtjänst. 122 s.)

Asp, Petter: Internationell straffrätt (Iustus. 177 s. Svensk straffrätt ; 2)

Bohlin, Alf: Kommunalrättens grunder (6. uppl. Norstedts juridik. 298 s.)

Boucht, Johan: Polisiär våldsanvändning : en straff- och offentligrättslig undersökning (Iustus. 512 s. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2011)         

Embedding Mahr (Islamic dower) in the European legal system / Rubya Mehdi and Jørgen S. Nielsen, eds. (Copenhagen : DJØF, 2011. 299 s.)

Gertéll, Pernilla: Nya lagen om offentlig upphandling : en handbok (Studentlitteratur. 258 s.)

Glavå, Mats: Arbetsrätt (2. uppl. Studentlitteratur. 874 s.)

Grönberg advokatbyrå : då och nu : berättelsen om en advokatbyrå mitt i Stockholms affärsliv i över 80 år / [skriven av Agneta Ulfsäter-Troell och Caroline Berglund i samarbete med Lars Wiking]  (Stockholm : Grönberg advokatbyrå, 2010. – 166 s. : ill)

Hemström, Carl: Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser / Carl Hemström, Magdalena Giertz (2. uppl. Uppsala : Litteraturcompagniet, 2011. 48 s.)

Heuman, Sigurd: Sekretess m.m. hos allmän domstol : en handbok / Sigurd Heuman, Anna Tansjö (3.  uppl. Lunds domarakademi, 2010. 159 s.)

Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt / Sven-Olof Lodin et al. (13. uppl. Studentlitteratur.  847 s.)

Lomio, J. Paul: Legal research methods in a modern world : a coursebook / J. Paul Lomio, Henrik Spang-Hanssen & George D. Wilson (3. ed.  Copenhagen : DJØF. 453 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Urimeligt stillede ægtefæller : samspillet mellem familieret og aftaleret / Lennart Lynge Andersen, Svend Danielsen (København : Thomson Reuters, 2009. 367 s.)

Nilsson, Mattias: Juridiken : en introduktion till rättsvetenskapen (3. uppl. Jure. 78 s.)

Påhlsson, Robert: Konstitutionell skatterätt (2. uppl. Iustus. 130 s.)

Schartum, Dag Wiese: Personvern i informasjonssamfunnet : en innføring i vern av personopplysninger / Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave (2. utg. Bergen : Fagbokforlaget. 311 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: Förvaltningsbeslut : överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning (Studentlitteratur. 273 s.)

Walin, Gösta: Föräldrabalken : en kommentar. D. 1–2 /Gösta Walin och Staffan Vängby (Bokutg. 2010. Norstedts juridik, 2010. Norstedts blå bibliotek)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på Juridiska bibliotekets webbplats, www.juridiskabiblioteket.se

Annons
Annons