search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nordiska juristmötet i Stockholm

Den 18–19 augusti hålls det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm. F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt är ordförande i den svenska lokalstyrelsen och berättar om innehållet.

– Jag ser mycket fram emot temat om modern brottsbekämpning, säger Johan Hirschfeldt. Det är en ny idé att låta ett tema löpa som en fil under längre tid i programmet. Det är spännande att se vad det kan få för genomslag. Det är väldigt brett deltagande ifrån alla länderna i det blocket.

Johan Hirschfeldt tycker också att det är intressant med området finansmarknad och finanskriser, som tas upp på flera sätt under mötet. Ämnet ”Styrelsers och ledningars ansvar för agerande i finanskriser” har, som flera andra ämnen, advokatmedverkan i panelen. Ämnet ”Bevis i skiljeförfarande – inspiration för domstolsprocessen?” tror han kan vara av intresse för många advokater. Där går man igenom utvecklingen av bevisupptagningen i skiljeförfaranden, till exempel i vilken mån skriftliga vittnesattester används. Ett annat advokatämne är ”Advokatyrkets kommersialisering”.

Johan Hirschfeldt tycker att de nordiska mötena är en trevlig mötesform, där man träffar kolleger från grannländerna, och en lärorik, allsidig och inspirerande form för studier.

– Vi satsar ganska mycket på att försöka få med unga deltagare. Deltagaravgiften är lägre för yngre, och det finns särskilda stipendieprogram för yngre domare.

Johan Hirschfeldt påminner om att advokater kan tillgodoräkna sig juristmötets innehåll för att uppfylla kravet på professionell vidareutbildning.

Att upprätthålla en nordisk kontakt jurister emellan är värdefullt och viktigt, menar Johan Hirschfeldt.

– Det är något visst med nordiska möten – vi kommer varandra närmare än på andra internationella konferenser, säger han.

Vid de nordiska juristmötena är det en speciell tradition att jurister i värdlandet, om de vill, kan bjuda in nordiska deltagare på middag i hemmet.

– Det är klart att jag kommer att bjuda på middag! säger Johan Hirschfeldt. Det är framför allt ordförandena i de andra ländernas lokalstyrelser jag vill se hemma. Det är ett sätt att upprätthålla kontakten med nordiska vänner som man har fått i de här sammanhangen. Men detta är inte alls något krav. Det äger också rum olika större sociala arrangemang under mötet.

Annons
Annons