search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

Unga som kommer ut i samhället efter en period av sluten ungdomsvård löper stor risk att återfalla i brott. Det konstaterar regeringen, som i en lagrådsremiss föreslår förändringar i den slutna ungdomsvården och utslussningen från den.

Regeringen konstaterar att den övergripande planeringen av verkställigheten och det avslutande utslussningsarbetet i dag har brister. Bland annat upprättas en fjärdedel av behandlingsplanerna utan socialtjänstens medverkan. Cirka en tredjedel av de dömda saknar planerad utslussning. Regeringen föreslår därför ett antal åtgärder. Bland annat att det ska regleras i lag att en verkställighetsplan ska upprättas för den dömde. Statens institutionsstyrelse ska planlägga och genomföra verkställigheten efter samråd med socialtjänsten.

Regeringen föreslår också att den dömde under den senare delen av verkställigheten ska förberedas för ett liv i frihet genom konkreta åtgärder. Därutöver ska elektroniska hjälpmedel (fotboja) få användas för att kontrollera var den dömde befinner sig vid vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet.

Socialstyrelsen har tidigare avvisat detta förslag, och hävdat att det för unga är bättre med personliga kontakter än med elektronisk övervakning. Socialstyrelsen varnade också för att fotbojan kan öka risken för kriminell identifikation hos den unga personen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Annons
Annons