search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Det går att lyckas på landsorten

Advokat Annika Andebark visar att det går att lyckas med att driva och utveckla advokatverksamhet på landsbygden långt borta från storstäderna.

En bild som ofta målas upp är att det inte går att driva advokatbyrå på småorter och att det i framtiden kommer att finnas advokatbyråer endast i större städer och storstadsregionerna.

– Det är precis den bilden som jag vill gå emot. Jag tycker att det är viktigt att finnas nära klienten, inte minst för rättssäkerheten, säger Annika Andebark.

På kort tid har hennes byrå, som har sitt säte i Hammenhög på Österlen i Skåne, vuxit från en till fem jurister. Och man har stora planer på att växa vidare.

Upprinnelsen till den ambitiösa satsningen var den stora och aktuella frågan om hur den kompetens som finns hos äldre advokater ska kunna tas tillvara, samtidigt som man kan hjälpa unga jurister in i advokatyrket.

Annikas svar på frågan har varit att bygga en mentorspool som tar tillvara, inte bara advokaters, utan även juristers kompetenser, inför den stora kommande generationsväxlingen. Startmötet hålls i sommar men redan nu finns advokater, äldre domare och jurister inom departementen som förklarat sig villiga att ställa upp som mentorer.

Eftersom det är svårt att bli advokat har Annika Andebark även utvecklat ett treårigt utbildningsprogram som hjälper unga jurister att bli advokater.

När den unga juristen har gått det treåriga utbildningsprogrammet ska den kunna välja att fortsätta vara anställd med en provisionsbaserad lön, gå in som del­ägare i ett befintligt bolag eller starta eget.

Annika planerar att starta tre nya mottagningskontor i Skåne under 2011.

– Min målsättning är att det varumärke som vi har tagit fram inom tio år ska ha kontor inom alla domsagor i hela Sverige. En av de saker som är unikt är att vi inte inriktar oss på storstäderna utan på landsbygden.

Att Annika satsar som hon gör har en förklaring i hennes egen karriär. När hon var klar med sin jur.kand. ville hon ha en tjänst som biträdande jurist på Österlen.

– Jag sökte i tio år utan att det anställdes en enda biträdande jurist i Ystads domsaga.

Så småningom startade hon en egen juristfirma och blev advokat 2008.

– Det är en märklig situation. Samtidigt som det är brist på humanjurister är det inte någon som vågar anställa. Anledningen är att det kräver mycket engagemang att ha en biträdande jurist anställd samtidigt som risken är stor att juristen säger upp sig.

Idén var ett svar på frågan: ”Hur ska man kunna ta tillvara den kompetens som finns hos äldre advokater och samtidigt hjälpa unga jurister in i yrket?”

Annika Andebark betonar att det allra viktigaste i den stora satsningen är den arbetsglädje som finns på advokatbyrån.

– Det som händer här är något helt fantastiskt! Konceptet handlar inte bara om att driva advokatbyrå på landet eller tillhandahålla servicetjänster. Vår gemensamma värdegrund är viktig. De centrala värdeorden hjälpa, miljö och kvalitet ska vara vägledande i alla beslut som tas, säger hon.