search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Viktigt att ange rätt verksamhetsinriktning

Det är viktigt att se till att uppgifterna om verksamhetsinriktning i Advokatsamfundets matrikel är riktiga. Det gäller både uppgifterna för den enskilde advokaten och uppgifterna för advokatbyrån.
Verksamhetsinriktningarna har stor betydelse när allmänheten söker efter en advokat inom ett visst område. Uppgifter om verksamhetsinriktningar hämtas inte automatiskt till matrikeln från advokatbyråernas egna webbplatser eller från någon annan källa. Advokater och byråer måste själva registrera sina verksamhetsinriktningar. Varje advokat kan registrera tre verksamhetsinriktningar, och varje advokatbyrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar.
Annons
Annons
Annons