search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Utlandsdagarna möter våren i Rom

Utlandsavdelningen inbjuder alla advokater oavsett avdelningstillhörighet att delta i 2011 års utlandsdagar.

Utlandsavdelningen inbjuder alla advokater oavsett avdelningstillhörighet att delta i 2011 års utlandsdagar. Utlandsdagarna erbjuder som vanligt utbildning, detta år bland annat föredrag om Rom I- och II-fördragen, med professorerna Pietro Franzina och Virigina Zambrano. Tillfälle bjuds också för samvaro.

Utlandsdagarna 2011 äger rum 25–27 mars 2011 i Rom.

Läs mer på www.advokatsamfundet.se/utlandsdagar2011 efter inloggning.

Annons
Annons
Annons