search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Timkostnadsnormen ökar med knappt tre procent

Timkostnadsnormen har för 2011 fastställts till 1 166 kronor för rättsliga biträden med F-skatt.

Timkostnadsnormen för den som inte har F-skattsedel är 887 kronor exklusive mervärdesskatt. Det nya beloppet innebär en höjning av timkostnadsnormen med 32 kronor, eller 2,8 procent jämfört med 2010.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Advokatsamfundet har i flera år påpekat felaktigheter i hur man beräknar timkostnadsnormen, och uppmanat regeringen att förändra systemet för ersättning till biträden inom rättshjälpsområdet.

– Det är ett oacceptabelt system som missgynnar advokater på ett betänkligt sätt. Sett i ljuset av löneutvecklingen för åklagare och domare är det tydligt att statsmakterna inte anser det prioriterat att värna om att tillväxten inom humanjuridiken tillgodoses, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.

Annons
Annons