search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skadeståndsregel ska skapa effektivt rättsmedel

Rätten till skadestånd vid överträdelser av mänskliga rättigheter bör skrivas in i skadeståndslagen. Det anser regeringens utredare Johan Hirschfeldt, som i december överlämnade sina förslag till justitieminister Beatrice Ask.

Johan Hirschfeldt vill bland annat reglera enskildas rätt till skadestånd vid överträdelser av mänskliga rättigheter genom nya bestämmelser i skadeståndslagen. Lagförslaget motsvarar i stort de senaste årens utveckling i svensk rättspraxis. Skadeståndsansvaret omfattar de skador som ersätts enligt gällande regler om det allmännas ansvar. Skadestånd ska även kunna ges för vissa ideella skador som hittills har ersatts utan direkt stöd i lag.

Utredningen föreslår även en särskild rättegångskostnadsregel med utgångspunkt i Europakonventionens krav. I fall där en överträdelse konstateras, men talan av olika skäl ändå ogillas, ges domstolarna viss möjlighet att besluta att rättegångskostnaderna ska fördelas på ett sätt som är lite mer förmånligt för den enskilde än vad som annars hade gällt.

Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen har haft uppdraget att föreslå en lagreglering av de fall där Europakonventionen kräver att skadestånd ska kunna lämnas till den som drabbats av en konventionsöverträdelse. Advokat Ola Wiklund har medverkat i utredningen som expert.        

Skadestånd och Europa-konventionen (SOU 2010:87)

Annons
Annons