search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Straffrättsexpert till Högsta domstolen

Regeringen har utnämnt hovrättslagmannen Martin Borgeke till justitieråd.

Martin Borgeke är sedan 1998 hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han har tidigare deltagit i flera statliga utredningar, främst på straffrättens område, som bland annat särskild utredare och kommittéordförande. Martin Borgeke tillträder som justitieråd den 1 februari 2011.


Advokat blev hedersdoktor

Advokat Finn Madsen vid Advokatfirman Vinge i Malmö har utsetts till hedersdoktor vid Lunds universitets juridiska fakultet. Madsen har som författare bidragit till den snabba och intressanta expansionen av den internationella skiljemannarätten. Han har också aktivt arrangerat och deltagit i förhandlingsspel och själv ansvarat för och hållit i undervisning på främst fördjupningsnivån inom juristutbildningen i Lund. I motiveringen står att ”hans insatser har varit uppskattade och efterfrågade. Detsamma gäller all den hjälp som han har gett till studenter som arbetat med sina examensarbeten inom främst processrätt, särskilt skiljemannarätten”.


Uppsalastudenter söker förebilder

Uppsalajuristernas alumnistiftelse driver sedan flera år ett mentorskapsprojekt för studenter vid Juridicum i Uppsala. Till mentorskapsprojektet 2010 sammanfördes cirka 80 mentor–adeptpar. Varje år önskar runt 130 studenter delta i mentorprojektet, och inför 2011 hoppas alumnistiftelsen därför kunna attrahera ännu fler mentorer. Stiftelsen söker mentorer inom alla yrkeskategorier och det finns inget krav på att man ska ha studerat vid Uppsala universitet.

Mer information och anmälan på Uppsalajuristernas alumnistiftelses webbplats.


Cecilia Nordenfelt ny chefs-JO

JO Cecilia Nordenfelt efterträdde den 1 januari 2011 Mats Melin som chefsjustitieombudsman. Nordenfelt är sedan 2004 en av riksdagens fyra ombudsmän, med ansvar för bland annat försvaret, kriminalvården och socialförsäkringarna.

Mats Melin tillträdde samtidigt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten.


Julmingel på Advokatsamfundet

Ett stort antal advokater och biträdande jurister samlades den 9 december i Advokatsamfundets hus i Stockholm för julcocktail på inbjudan av Advokatsamfundet, Stockholmsavdelningen och Advokat i framtiden.


Rudbeckmedaljen till Storhilda

Storhildan Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privaträtt och processrätt, belönas av Uppsala universitet med Rudbeckmedaljen.

Maarit Jänterä-Jareborg har enligt motiveringen ”på ett banbrytande sätt skapat förutsättningar för en utvidgning av rättsvetenskapen i allmänhet och den svenska internationella privaträtten i synnerhet, såväl geografiskt som disciplinärt. Hennes insatser har starkt bidragit till att den internationella familjerättsforskningen vid Uppsala universitet dels tagit en framträdande plats på den internationella arenan, dels fått en markant tvärvetenskaplig prägel”.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj instiftades 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död. Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Annons
Annons