search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avhandling i skatterätt

Maria Nelson: Utflyttning av aktiebolag: en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten, Jure.

Boken analyserar skattekonsekvenserna av att svenska aktiebolag flyttar sin hemvist till utlandet. Studien bygger på både svensk skatterätt och EU-skatterätt men även på internationella jämförelser. Frågor som behandlas är om EU-domstolens allmänna praxis på företagsbeskattningens område kan tillämpas på aktiebolag som byter hemvist. Vad innebär uttrycken platsen för den verkliga ledningen och hemvist? Dessa och många andra skattefrågor med anknytning till utflyttning av aktiebolag behandlas utförligt.

Annons
Annons