search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svårt få ”access to justice” i annat EU-land

Mer än hälften av EU:s medborgare tror att det är svårt att hantera civilrättsliga frågor i andra EU-länder än det egna hemlandet.

Det visar en stor undersökning som EU-kommissionens generaldirektorat för rättsfrågor har låtit genomföra, en så kallad Eurobarometer.

Undersökningen omfattar närmare 27 000 personer i EU:s 27 medlemsstater.

56 procent av de tillfrågade ansåg att det var svårt att få tillgång till rättsliga medel på civilrättens område. Enbart 14 procent svarade att de trodde det var lätt.

Undersökningen visar att det i själva verket är få, mindre än 2 procent av dem som deltog i undersökningen, som har någon verklig erfarenhet av civilrättsliga ärenden i andra EU-länder. Nio procent av de tillfrågade räknar dock med att bli inblandade i sådana förfaranden.

En stor majoritet, tre fjärdedelar av de tillfrågade, vill se åtgärder för att förbättra rättstillgängligheten i EU-länderna. Hälften anser att EU ska svara för dessa åtgärder. Ännu fler, 84 procent, vill att EU vidtar ytterligare åtgärder för att förenkla verkställigheten av domar mellan EU-länder.

Annons
Annons