search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Sussmans 10 regler för korsförhör

 1. Var klar över varför du korsförhör och var mycket väl förberedd.
 2. Lägg fram högst tre ståndpunkter, men helst bara en.
 3. Sök inte ny information utan be vittnet ta ställning till fakta du redan känner till.
 4. Led vittnet framåt i små, små steg.
 5. Uppmana inte vittnet att hålla med om den slutsats du vill att domstolen eller skiljemännen ska komma fram till.
 6. Låt inte vittnet upprepa sitt vittnesmål.
 7. Låt inte vittnet förklara.
 8. Lyssna på vittnets svar och se till att vittnet svarar på din fråga och inte på något annat.
 9. Diskutera inte med vittnet, bli inte arg eller otrevlig.
 10. Anpassa dina frågor och ditt uppträdande till den miljö du genomför korsförhöret i.

Läs mer!

Samuelson, Per E.: Att förhöra ett vittne. En handbok i förhörsteknik, Thomason fakta, 2005.

Wellman, Francis L.: The Art of Cross-Examination (4 ed. 1936)

Annons
Annons