search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Största utmaningen är att göra advokatyrket attraktivt”

Advokatyrket måste bli attraktivt igen! Det var det viktigaste budskapet när Sara Mindus talade vid Advokat i framtidens lunchföredrag hos Advokatsamfundet i Stockholm.

Sara Mindus, delägare på Hannes Snellman i Stockholm och ordförande i Advokatsamfundets Stockholmsavdelning, höll lunchföredrag för Advokat i framtiden den 21 oktober under rubriken ”Advokat – en karriär med många utmaningar”.

Hon kommenterade de fem punkterna om villkoren för framtidens advokater som rådet för Advokat i framtiden hade formulerat. Själv betonade Sara Mindus att frågorna dels om balans och flexibilitet i juristyrket, dels om advokatyrkets framtid och återväxt var centrala.

Sara Mindus noterade att anställning på affärsjuridisk byrå inte längre var det självklara förstahandsvalet för juris studerande, som det var då hon läste juridik. Hon kunde också konstatera att det inte längre är de som har de allra bästa meriterna som söker sig till advokatbyråerna, enligt hennes egen erfarenhet från platsansökningar som kom in till byrån.

– Den största utmaningen är att göra advokatyrket attraktivt, eller att återskapa attraktiviteten i yrket, sade hon.

Hon deklarerade att det är viktigt för advokatbyråerna att vara moderna och flexibla arbetsplatser för att vara ett attraktivt val för de bästa juristerna. Sara Mindus höll med om att byråerna har ett ansvar för arbetssituationen på kontoren, men betonade att individens eget ansvar för yrkesval och inriktning är avgörande.

Sara Mindus konstaterade att tillgänglighet är en nödvändighet i yrket. Men hon menade att det inte får ske på fullständig bekostnad av fritid och det man har vid sidan av arbetet. Hon poängterade att medarbetarna måste säga till om de till exempel har en fritidsaktivitet en gång i veckan som de vill ägna sig åt. Många ”mörkar” att de egentligen har andra aktiviteter planerade. Men på Hannes Snellman får medarbetarna inte ställa in privata aktiviteter utan att berätta det.

Magnus Andersson