search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Stefan Lindskog

Född: 1951. HD-ledamot: 2008.

Juris kandidatexamen 1974 vid Lunds universitet, tingstjänstgöring.

Juris doktorsexamen vid Stockholms universitet och docent i civilrätt vid Stockholms universitet.

Verksam vid Wistrand Advokatbyrå, advokat 1980.

Verksam i Advokatsamfundets styrelse 2000–2007 (vice ordförande 2003–2004 och ordförande 2004–2007).

Sakkunnig och expert i olika statliga utredningar, bland annat Förmånsrättskommittén och Revisionsbolagsutredningen.

Styrelseuppdrag i bland annat Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning, Stockholm Center for Commercial Law, Svenska Jägareförbundet och Domarförbundet.
Annons
Annons