search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sekretess hindrar inte tredjemansrevision

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att SEB ska betala vite för att banken har vägrat att lämna ut uppgifter om klientmedelskonton till Skatteverket. Enligt kammarrätten hindrar varken banksekretessen eller advokatsekretessen att banken lämnar ut uppgifterna till Skatteverket.

Skatteverket begärde år 2006 ut uppgifter om klientmedelskonton från SEB, som ett led i så kallad tredjemansrevision. Mer än hälften av klientmedelskontokunderna är advokatbyråer. SEB vägrade lämna ut uppgifterna med hänvisning till banksekretessen och advokatsekretessen. SEB hävdade att Skatteverkets föreläggande strider mot Europakonventionen.

Advokatsamfundet har uttryckt kritik mot tredjemansrevisionerna.