search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rubenmentorer ska stödja unga

Intresset för att få en mentor är stort bland unga kvinnliga jurister och advokater. Nu får fler chansen när Hilda startar ett projekt med mentorskap i grupp.

År 2006 startade nätverket Hilda mentorprojektet Sofia. Hittills har över 50 kvinnor från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren fått varsin mentor under ett år genom Sofia, men många fler har anmält intresse.

Därför startar nu nätverket Hilda ett nytt projekt, denna gång med mentorskap i grupp. Under 2011 ges totalt tio grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö chansen att diskutera chefsfrågor och att få stöd och feedback från mentorer med lång erfarenhet från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Varje grupp om åtta till tio adepter får vardera två mentorer, en från rättsväsendet/förvaltningen och en från advokatkåren.

Mentorerna är alla medlemmar i Ruben, Hildas nystartade projekt med män i ledande positioner inom rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Gemensamt för Rubens medlemmar är att de alla vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli chefer eller delägare. Mer information om Ruben finns på Hildas hemsida, www.advokatsamfundet.se/hilda.

Delta i Ruben!

Anmäl intresse för att delta i mentorprojektet Ruben på Hildas webbplats, www.advokatsamfundet.se/ruben
Annons
Annons